Danish Seafood presented by Food Nation i Barcelona

2023.5.2

Food Nation arbejder med at brande den danske fødevareklynge internationalt for at styrke eksporten på tværs af hele værdikæden. I det arbejde præsenterer Food Nation bl.a. cases som kan vise internationale stakeholders, hvad danske fødevarevirksomheder kan tilbyde. Food Nation præsenterede en ny branding film Seafood på The Global Sea Food Marketplace konferencen, 25-27 april 2023 i Barcelona, Spanien. Marine Ingredients Denmark deltog i lanceringen af filmen og Danish cases på konferencen.

Politisk interessevaretagelse i internationalt perspektiv – ledig stilling

2023.2.3

Er du klar til at spille en nøglerolle i et lille og effektivt team?

Marine Ingredients tilbyder en stilling, som giver dig mulighed for personlig og faglig udvikling. Dit bidrag er væsentligt for branchen, og du vil mærke, at du hurtigt får et selvstændigt ansvar og kan gøre en forskel.

En grundlæggende lyst til at påvirke politiske processer er vigtig for at få succes i rollen, og vi forventer, at du er klar til at opnå indsigt i EU-lovgivning såvel som andre internationale forhold. Det er samtidig et spændende element, at bæredygtighed er et gennemgående spor.

Læs hele stillingsopslaget og ansøg her:

Konsulent  – Marine Ingredients Denmark, Copenhagen V (hansentoft.dk)

Oplysende notat om PFAS forurening i Danmark – risikovurdering og risikohåndtering

2023.1.26

Det følgende er uddrag fra et notat skrevet af Speciallæge i miljø- og arbejdsmedicin, Ph.d. Kurt Rasmussen, og sendt til Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget i januar 2023.

PFAS sagen handler især om fortidens synder, hvor de mest bekymrende forbindelser som PFOS, er udfaset for årtier siden men stadig findes i naturen fordi de ikke nedbrydes. PFAS er udledt i miljøet via spildevand, lossepladser og brandslukningspladser og kan måles overalt – hvor man måler finder man. Der er betydelig videnskabelig viden om helbredspåvirkninger af PFAS, og disse stoffer er mindre farlige end de udråbes til i pressen, der er tale om beskedne helbredseffekter, fx kan der i nogle studier påvises en ændring i immuniseringseffekt af vacciner, men ikke i niveauer som har klinisk betydning for beskyttelse mod sygdom og der er ikke tegn til at PFAS kan medføre alvorlig sygdom, slet ikke i de lave niveauer der er fundet i mennesker i Danmark.

Der er efter 2 års intensive undersøgelse fra myndighederne ikke noget der tyder på vi har andre sager der truer fødevaresikkerheden end Korsørsagen. Der er brug for udmelding fra myndighederne om at kød i Danmark fra udegræssende kvæg, vildt og fisk generelt er sundt og forsvarligt at spise. Myndighederne bør overveje hvordan man håndterer den situation at grænseværdierne efterhånden er blevet så lave at de bliver vanskelige / umulige at overholde hvis de skal tolkes absolut (som det synes at være tilfældet i øjeblikket), og ikke vejledende. 

Politikerne taler nu om en handlingsplan mod PFAS. De vigtigste punkter bør være:

 1. Stop for flere målinger i miljøet.
 2. Udmelding til befolkningen: PFAS er ikke en ny kemikalieforurening, dette er en gammel problematik og PFAS i natur og mennesker er i markant fald over de sidste 2 årtier, og PFAS er ikke så farligt som det udråbes til i den almene presse.
 3. De involverede myndigheder på tværs af styrelser må sætte sig sammen og tolke de mange 1000 målinger der findes, og i relation til de nye lave grænseværdier lande på et niveau i fødevarer der findes forsvarligt og praktisk anvendeligt. Altså et trade off i forhold til at der findes PFAS i alle fødevarer fra det åbne land. På samme måde som vi i mange år har levet med der fx er kvivsølv i fisk, blot i så lave niveauer at sundhedsværdien fra fisk overstiger risikoen.

Læs hele notatet her

Fiskerimuligheder for 2023

2022.12.22

EU’s fiskeriministre har i december indgået aftale fiskerimulighederne for 2023. Fiskerimulighederne er baseret på den biologiske fangstrådgivning fra Det Internationale Havforsknings (ICES). Aftalen omfatter fangstbegrænsninger, også kendt som ‘total allowable catches’ (TAC’er), for over 200 kommercielle fiskebestande. Bestandene omfatter blandt andre arter, der anvendes til udvinding af fiskemel og fiskeolie. Læs den officielle pressemeddelelse fra Rådet her.

MID hilser aftalen om fiskerimulighederne for 2023 i EU og EU-UK farvande velkommen. De afsluttede bilaterale forhandlinger mellem EU-NO forventes snart at nå til enighed, og det er nødvendigt for at starte 2023 med gode muligheder for producenter af fiskemel og fiskeolie.

Se oversigt over de foreløbige danske kvoter for 2023 her.

Se oversigt over de foreløbige internationale (EFFOP) kvoter for 2023 her.

Figur: Foreløbige kvoteforventninger til vigtige pelagiske fiskebestande i Nordøstatlanten i 2023 sammenlignet med 2022. (For tobis kender vi først kvoten i marts 2023 og kvoteforventningen for 2023 er sat til kvoten for 2022).

Key points discussed at the Mini-Symposium on Optimization of Sustainable Fisheries in Copenhagen

2022.11.25

European Fishmeal is partner in the MSE project and co-hosted a scientific mini-symposium on “Optimizing Sustainable Fishing on Rebuilt Fish Stocks” on 23 November 2022.

Fish stocks in the North Atlantic are rebuilding and they compete for food and predate on each other and it is time to revisit what the optimal fishing pressure is. The technical basis is the so-called FMSY reference points and ways of including fish interactions (density dependence) in the current single species approach to management are considered. The so-called Surplus Production Models (SPM) is a focus.

At the Symposium the project leader Dr. Henrik Sparholt presented the main conclusions from the MSE-project:

 1. Currently used Fmsy values are underestimated due to missing 3 out of 4 density dependent factors – this led to underfishing.
 2. Solution: Use another type of models (Surplus Production Models) for calculating Fmsy.

 

He further presented some urgently needed changes to fisheries management:

 • Scientific institutions are ”super-tankers” – changing current approaches takes about 10 years – you have to reach out to 4000 scientists.
 • Can society or science afford waiting?
 • One solution is to use the new Fmsy values now in combination with the standard hockey-stick Harvest Control Rule.
 • …and use e.g. the new MSE approach to fine-tune the new Fmsy values and to evaluate sophisticated HCRs over the coming 10 years.
 • The real Fmsy (including all DD) are  50% higher than currently used values.
 • With the current Fmsy values we are loosing at least 2-3 million t in foregone catch per year!

The symposium was well attended by scientists, NGOs, fisheries representatives and other interested parties.

A report from the Symposium will be available in December.

Læs artiklen på dansk i “Verdens Bedste Fødevarer” her.

Nyt GUDP-projekt vil lave omega-3 olie af søstjener og sortmundet kutling

2022.10.28

Projektet GrExOmega, der gennemføres i et samarbejde mellem forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Nordic Marine Nutrition og Sea Longevity, vil finde en ny måde at fremstille den populære Omega-3 olie til de danske forbrugere.

Olien skal produceres på marinearter, der enten ødelægger grundlaget for fiskeri ved de danske kyster eller truer hjemmehørende arter, og så skal metoden gøres mere klimavenlig end den fremstillingsmetode, der traditionelt er anvendt i branchen.

De arter, som DTU forskerne vil anvende i produktionen, er henholdsvis søstjernen og den sortmundede kutling.

Metoden, som forskerne fra DTU vil anvende til fremstilling af søstjerneolie, kaldes superkritisk ekstraktion, og anses i sin helhed bedre for miljø og klima end den traditionelle fremstillingsmetode.

Den nyudviklede metode skal ikke kun ekstrahere de sunde omega-3 fedtsyrer, men også andre sunde fedtstoffer såsom phospholipider.

Blandt andet kan olien ekstraheres ved lavere temperaturer, hvormed processen bliver mindre energikrævende, og så vil DTU-forskerne udskifte det fossile ekstraktionsmiddel hexan med ethanol.

Sidst – men ikke mindst – så har projektet potentiale til at blive opskaleret i Danmark, hvilket på længere sigt kan betyde, at behovet for import af fiskeolie fra Sydamerika eller krillolie fra Arktis reduceres.

Ifølge GUDP er potentialet for GrExOmega kort sagt: Mere lokal omega-3 olie, mindre dominans fra oversete ressourcer og skånsommere produktionsmetode. Win, win, win.

Læse hele nyheden her