Ny plasthandlingsplan beskytter natur og miljø

2018.12.21

I starten af december 2018 offentliggjorde regeringen sin nye plasthandlingsplan ”Plastik uden spild”. Planen omfatter 27 initiativer, der skal sikre en bæredygtig genanvendelse af plastik samt sørge for, at det bruges med omtanke. Herunder skal der på tværs af kommunerne oprettes fælles, ensartede standarder for sortering og indsamling af plastaffald for at kunne skabe et lukket, cirkulært kredsløb af plastik, der kan bruges igen og igen.

Hos Marine Ingredients byder vi den nye plan meget velkommen. Bedre genanvendelse af plast er med til at forhindre, at plastik ender i naturen, hvor den langsomt nedbrydes og kan blive til mikroplast. Især i havmiljøet er plastik et problem, da fisk kan forveksle mikroplast med føde, hvorved plast kan forstyrre det naturlige kredsløb. Det er derfor positivt, at et målrettet fokus på genbrug af plast nu styrker naturen omkring os.

Læs mere her

Hvad bliver tobiskvoten i 2019?

2018.12.5

DTU Aqua har netop offentliggjort resultaterne af et forskningsprojekt, der på baggrund af historikken for bestanden af tobis, forskellige biologiske parametre samt miljømodeller giver en kvalitativ prognose for tobisrekrutteringen i 2018. Da tobiskvoten for 2019 er betinget af størrelsen på tobisrekrutteringen i 2018, giver prognosen en første indikation på tobiskvotens størrelse i 2019.

Prognosen siger, at der er stor sandsynlighed for en høj eller medium rekruttering i 2018, hvilket kan ses i nedenstående figur.

Den grønne linje med kraftige toppe, senest i 2009, i figuren herover, viser den historiske tobisrekruttering samt forudsigelsen (prognosen) for tobisrekruttering i 2018. Tidsserien er udarbejdet på baggrund udregninger fra ICES HAWG-arbejdsgruppen (grøn linje) og efter korrektioner af bestandsvurderingerne. De viste sandsynligheder for rekrutteringen af tobis i 2018 er på figuren angivet i tre niveauer – høj, medium eller lav rekruttering. På figuren er de tre niveauer vist som vandrette streger. Kilde: Mark R. Payne, DTU Aqua.

Læs mere om nyheden på DTU Aquas hjemmeside, hvor prognose-beregningerne er beskrevet i detaljer.

 

Figuren herover viser den samlede værdi af fiskemel og -olie produceret fra tobislandinger til de danske havne i årene 2010-2018. Tobis er historisk set den vigtigste fiskeart for de danske fiskemel og -oliefabrikker, som årligt producerer over 200.000 tons fiskemel og fiskeolie. Årligt eksporterer de danske fabrikker fiskemel og -olie til en samlet værdi af over 3 mia. kr. til mere en 60 lande verden over.

Bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

2018.12.4

En måde at bidrage til den globale bæredygtighed er ved at udnytte alle ressourcer bedst muligt. For den danske fiskeindustri kommer dette blandt andet til udtryk i brugen af de fisk, der ikke normalt anvendes direkte til human konsum. Disse fisk kan nemlig bruges til foder ved opdræt af fisk samt til produktion af fiskeolie. Vores administrerende direktør Anne Mette Bæk fortæller i videoen om produktionen af fiskemel og -olie, samt om hvordan det bliver anvendt.