Høje afregningspriser trækker bruttoomsætningen op

2019.1.15

En stigning i afregningspriserne i landinger af proteinfisk til fremstilling af fiskemel og fiskeolie har bidraget afgørende til en stigende bruttoomsætning i dansk fiskeri i 2018. Trods en faldende omsætning i konsumfiskeriet steg den samlede omsætning i dansk fiskeri i 2018 med 114 mio kr. til over 3,5 mia kr. i forhold til året før. Den positive tendens trækkes af industrifiskeriet, som i 2018 bidrog med en samlet landingsværdi på 860 mio. kr. trods faldende mængder. I 2018 blev der landet 495.205 ton proteinfisk fra danske fiskere til en gennemsnitspris på 1,74 kr. pr. kg., mens der i 2017 blev landet 600.000 tons til en gennemsnitspris på 1,21 kr. pr. kg.

 

Kilde: FiskeriTidende 12. januar 2019

Bæredygtig fødevare- og foderindustri

2019.1.11

Behovet for fuld udnyttelse af råvarer er i høj grad blevet anerkendt med Vækstteam for Ingrediensbranchens nye anbefalinger til regeringen omkring bæredygtighed og sundhed.

Indtagelsen af animalsk protein forventes globalt set at vokse med 70 % inden 2030, og det er derfor essentielt at udnytte og udvikle brugen af råvarer og biprodukter for at kunne skabe fremtidige bæredygtige proteinkilder. Fiskemel og fiskeolie produceres blandt andet af biprodukter fra fiskeindustrien, og vi er dermed med til at sikre fuld udnyttelse af havets ressourcer, samtidig med at vi bidrager til udviklingen af den globale akvakultur. Hertil arbejder de danske producenter løbende på at reducere deres energiforbrug og har samtidigt fundet muligheder for at overføre overskydende energi fra produktionen til lokale varmesystemer for at udnytte alle ressourcer bedst muligt. På den måde bidrager branchen til en miljørigtig produktion af sikre, sunde og bæredygtige fødevarer.

Læs mere her: Foodshakers – Vækstteam for ingrediensbranchens anbefalinger til regeringen december 2018

 

 

Anbefalinger fra Vækstteam for Ingrediensbranchen

2019.1.10

Hvert år omsætter den danske ingrediensbranche for 40 mia. kroner og er en vigtig, men forholdsvis ukendt del af den danske fødevareklynge. Branchen bidrager til FN’s verdensmål og indeholder et enormt økonomisk potentiale.

Torsdag den 10. januar modtog miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen anbefalinger til, hvad regeringen kan gøre for at understøtte ingrediensbranchen.

Formanden for Marine Ingredients Denmark, Johannes Palsson, har været en del af Vækstteamet for Ingrediensbranchen, som blandt andet peger på, at branchens unikke styrkeposition er koblet til dens bidrag til bæredygtig vækst og og sundhed. De danske fiskemels- og olieproducenter bidrager blandt andet hertil ved at levere bæredygtigt fiskefoder rigt på omega-3.

Læs anbefalingerne her: Foodshakers – Vækstteam for ingrediensbranchens anbefalinger til regeringen december 2018.

 

 

Nyt minimum for indtag af dioxiner

2019.1.9

Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA har for nylig fastsat et nyt minimum for det tålelige ugentlige indtag af dioxiner og dioxinlignende PCB’er. Den nye grænse er hele syv gange lavere end det minimum, der blev bestemt i 2001.

De danske producenter af fiskemel og fiskeolie er glade for at kunne bidrage effektivt til at fjerne disse giftstoffer fra havmiljøet og sikre, at de ikke ender i forbrugernes kost. De danske fabrikker har nemlig højt udviklede rensningsmetoder og renser eventuel dioxin ud af de fisk, som anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, som igen anvendes til foder til især opdræt af fisk.