Proteinfisk til mennesker og dyr

2016.7.14

Formanden for Marine Ingredients Denmark, Johannes Palsson, havde i juli 2016 en kronik i Jyllands-Posten.

I kronikken slog han et slag for, at få vurderet industrifiskeriet i et langt større fremtidsperspektiv end hidtil.

Læs et uddrag fra kronikken herunder og læs den i sin fulde længde HER.

Uddrag

Det er proteinfiskeriet og dermed produktionen af fiskemel og fiskeolie, jeg sætter skarpt fokus på. Det er forholdsvis ukendt for offentligheden, men verdenssamfundet efterspørger vor produktion. Den har dokumenteret betydning for menneskers og dyrs sundhed.

Danmark er blandt de betydningsfulde i dette erhverv, nationalt og globalt. Fiskeriet er basis for produktionen af fiskemel og fiskeolie på landets tre fiskemelsfabrikker i danske kystsamfund omkring Skagen, Hanstholm og Thyborøn.

Vi kalder fiskeriet for proteinfiskeri, fordi det handler om proteinrigt tilskud til foder til opdræt af især laks, svin, fjerkræ og andre opdrætsfisk, kaldet akvakulturen. Vi mennesker får proteinerne igen i fødekæden. Også kæledyr som hunde og katte samt heste og mink har gavn af det proteinrige foder, som indeholder vigtige omega 3-olier.

Proteinfiskeriet udgør omkring 20 pct. af al dansk fiskeri. Med en eksportværdi på omkring 3,5 mia. kr. årligt er Danmark EU’s førende producent baseret på ikke færre end 80-90 pct. af proteinrige fisk og fiskeprodukter.

Danmark er verdens fjerdestørste producent af fiskeolie og den syvendestørste af fiskemel.