Tobisovervågning – tobislandinger i 2021

2021.4.28

På grund af svigtende tilgang af yngel til tobisbestanden, som blev konstateret fra et tobisskrabetogt udført af DTU Aqua i november-december 2020, blev den samlede danske tobis-kvote i 2021, i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, kun på 95.295 tons. Dertil kommer forventede overførsler af ikke fiskede tobiskvoter fra 2020 til 2021, der udgør 10.540 tons i område 1r, 3.274 tons i område 4 og 6 tons i område 6. For område 3r forventes der et samlet fradrag på 1.471 tons som resultat af Danmarks brug af kvotefleks i område 2r og 3r i 2020 (Tabel 1). Tobissæsonen startede i år den 15. april, pga. af uafklarede fiskeriforhandlinger mellem EU og UK efter Brexit. Vilkårene gældende for tobisfiskeriet i 2021 kan læses på Fiskeristyrelsens hjemmeside klik her.

Tabel 1. Tobiskvoter (tons) i 2021.

På figurerne herunder er landingerne i tobissæsonen 2021 sammenlignet med tidligere års tobislandinger. Tobislandingerne efter 18 ugers fiskeri (ugerne 15-31) i 2021 er vist med rød streg. Tobissæsonen sluttede den 31. juli 2021.

I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2021 er foreløbige.

 

 

 

Så stor er Perus ansjoskvote i år, og hvad det betyder for de danske fiskemelsproducenter

2021.4.27

De peruvianske myndigheder har netop oplyst sæsonens kvote for peruvianske ansjoser, også kaldet anchoveta, der er den primære råvare i den peruvianske fiskemelsproduktion. Kvoten er i dette halvår på 2,5 millioner ton, der er en stigning på 100.000 tons i forhold til den forrige kvote.

Fiskemel bliver som mange andre råvarer handlet på den internationale råvarebørs, og ligesom de fleste andre priser bliver også fiskemel påvirket kraftigt af udbud og efterspørgsel.

Peru producerer i omegnen af 19% af verdens fiskemel, og er dermed global markedsleder. Men hvor vi i Danmark og resten af Norden anvender flere forskellige arter til fiskemelsproduktion, bruger peruvianerne udelukkende ansjoser til deres fiskemel.  Verdensudbuddet af fiskemel er derfor stærkt påvirket af det peruvianske ansjosfiskeri.

En stigning i råvarer for de peruvianske producenter vil derfor, alt andet lige, globalt medføre et stort udbud af fiskemel, hvilket vil holde priserne nede på verdensmarkedet. Derudover kan en stor ansjoskvote give opkøberne en følelse af tryghed, der også kan påvirke deres forhandlingsvillighed.

Kvoten sætter dog kun den formelle og lovgivningsmæssige ramme for adgangen til den lille proteinfisk. En af de store faktorer, der også er i spil, er kvoteudnyttelsen, dvs. hvor mange af de 2,5 millioner tons, der rent faktisk kan fiskes.

Det peruvianske ansjosfiskeri forvaltes nemlig sådan, at fiskeriet lukkes ned, når andelen af yngel i fiskeriet er for stort, da dette kan risikere at skade bestanden på længere sigt. Med det i baghovedet er stadig for tidligt at sige præcis hvor mange ansjoser de peruvianske fiskemelsproducenter får adgang til.

Nedenstående er en oversigt over fiskemelspriserne på verdensmarkedet de sidste 5 år.[1]

 

Pris på fiskemel i danske kroner de sidste 5 år

[1]https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=fish-meal&months=120