Fiskebranchen ser frem til samarbejdet med Fiskerikommissionen

2022.8.22

PRESSEMEDDELSE

Fra Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Marine Ingredients Denmark og Danish Seafood Association

22. august 2022

Fiskebranchen ser frem til samarbejdet med Fiskerikommissionen 

Den 19. august løftede minister for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug Rasmus Prehn sløret for, hvilke personer, der skal sidde i Fiskerikommissionen. Kommissionen blev nedsat i forbindelse med aftalen om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren, og den har som formål at komme med forslag til, hvordan de strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer, dansk fiskeri står over for efter Brexit, kan løses.

Fiskerikommissionen ledes af Lars Barfoed. Kommissionen er derudover bredt sammensat i lighed med sammensætningen af Natur- og Landbrugskommissionen, der for år tilbage arbejdede med natur og landbrug. Natur- og Landbrugskommission bestod, præcis som Fiskerikommissionen, af en række eksperter fra landets universiteter og andre personer med viden og indsigt i fødevareområdet. Præcis som i Natur- og landbrugskommissionen er erhvervene ikke repræsenteret i Fiskerikommissionen, da der er tale om en uafhængig kommission.  Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger førte til en række store ændringer i reguleringen af landbruget, som landbruget længe havde ønsket sig, og i fiskerbranchen håber man, at fiskerikommissionen kan sætte et lignende aftryk.

Velkommen til

I hele fiskeribranchen hilses Fiskerikommissionen derfor velkommen, mens der samstemmigt lægges vægt på, at det er afgørende, at fiskerikommissionens medlemmer alle vil lytte til de mennesker, der er beskæftiget i fiskerisektoren, uanset om der er tale om en fisker, en fabriksarbejder eller en fiskehandler, da det er den gruppe af mennesker, der kender mest til de problemstillinger, der skal håndteres til daglig. Derfor er opfordringen fra fiskerisektoren klar: Fiskerikommissionens medlemmer skal ud at opleve den virkelighed, fiskebranchen opererer i.

– Jeg vil gerne ønske alle medlemmerne af fiskerikommissionen tillykke. Det er en stor og vigtig opgave, de har fået. Jeg tror helt sikkert, medlemmerne kan løfte opgaven, og jeg ser frem til samarbejdet. Det er helt afgørende, at der hurtigst muligt etableres en tæt dialog med fiskerierhvervet sådan, at medlemmerne af Fiskerikommissionen kan få en forståelse for, hvad det er, fiskerne står i til hverdag. Det, tror jeg, er en forudsætning for, at kommissionen kan lykkes, og vi vil gerne bidrage så meget som muligt. Derfor håber jeg også, at medlemmerne er klar til at komme med danskernes fiskere på havet og få syn for, hvad det vil sige at være fisker i Danmark i år 2022, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

– Vi ser frem til et tæt samarbejde med Fiskerikommissionen som en del af kommissionens følgegruppe. Kommissionens arbejde og opgave er ikke klart defineret. Derfor skal kommissionens arbejde udvikles i dialog med os i erhvervet og andre interessenter. Det er en proces, som vi har store forventninger til, og som vi vil involvere os dybt i, siger direktør Esben Sverdrup-Jensen.

– Dansk fiskeri og forarbejdningsindustri står over for talrige udfordringer, og det er en vigtig og yderst aktuel opgave, kommissionen er sat i spidsen for. Ligesom fiskeriet er dansk fiskeriforarbejdning presset fra mange sider, og kommissionens arbejde skal også adressere fiskerivirksomhedernes økonomiske bæredygtighed, stabilitet og forretningsmodeller. Vi kan kun opfordre til, at kommissionen i sit kommende arbejde genuint også ser på fiskeindustrien som en nødvendig og vigtig del af afsætningskæden for at sikre et bæredygtigt (også økonomisk) grundlag for fiskeriet fremover, og at den adresserer de særlige udfordringer, der ligger hos industrien på land, siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

– Det er rigtig godt, at Fiskerikommissionen nu er på plads, og jeg håber, den er klar til at tage arbejdshandskerne på. De sidste tre år har været en lang omstillingsproces med Brexit, Corona og krig i Ukraine, og fiskeindustriens virkelighed har ændret sig, så der er brug for at tænke nyt. Jeg glæder mig derfor til samarbejdet og til at vise den her industri frem for kommissionens medlemmer sådan, at den kan få syn for sagen og få indsigt i de udfordringer, vi står med, lyder det fra direktør i Danish Seafood Association Poul Melgaard Jensen.

 

Kommissionens medlemmer

  • Formand Lars Barfoed (selvstændig, Lars Barfoed & Company, tidl. Minister m.v)
  • Liselotte Hohwy Stokholm (direktør for Tænketanken Hav, tidligere CEO for erhvervscenter København)
  • Simon Jul (madiværksætter og komiker)
  • Birthe Larsen (lektor i økonomi ved Copenhagen Business School)
  • Peder Andersen (professor emeritus i ressourceøkonomi ved Københavns Universitet)
  • Poul Degnbol (Tidligere Head of Advice, International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
  • Troels Hegland (Lektor i fiskeriforvaltning ved Aalborg Universitet)
  • Peter Grønkær (Lektor i marinøkologi ved Aarhus Universitet)
  • Grethe Elisabeth Dinesen (seniorkonsulent i økosystembaseret fiskeriforvaltning ved Danmarks Tekniske Universitet)
  • Niels Buus Kristensen (Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo.)

MID har følgende bemærkninger: Høring vedr. ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

2022.8.18

MID har den 17. august sendt følgende høringssvar til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet vedr. ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget:

Marine Ingredients Denmark repræsenterer fiskemel- og fiskeolieproducenter i Danmark med en gennemsnitlig eksportindtægt på ca. 4 mia. kr. årligt.

Vi noterer os, at hensigten med ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget er at udvide muligheden for at støtte initiativer til fremme af den grønne omstilling samt sikre et større afløb fra Erhvervspuljen. Vi skal derfor henlede opmærksomheden på den diskrimination mellem erhvervsgrene, der finder sted i uddeling af midler fra Erhvervspuljen.

Dansk fiskeindustri står, som den eneste branche i Danmark, uden mulighed for at søge statslige midler til energiomstilling under Erhvervspuljen. Ingen andre danske erhvervsgrene er holdt udenfor disse tilskudsmuligheder. Danske styrelser og ministerier henviser til, at fiskeindustrien ikke en del af EU’s gruppefritagelsesforordning, og derfor ikke kan modtage støtte under Erhvervspuljen. Vi har, i parentes bemærket, heller ikke mulighed for at søge energitilskud under EU’s Fiskerifond.

Vi har fået foretaget en advokatundersøgelse, der peger på, at Energistyrelsen skal finde hjemlen i EU’s gruppefritagelsesforordning for fiskeri og akvakultur og Retningslinjer for støtte til fiskeri og akvakultur.

Fiskemelsfabrikkerne er yderst energitunge, og er at finde blandt de hårdest ramte virksomheder, som netop skulle omfattes af midlerne i den kommende fond for grøn omstilling. Vi ser nu ind i en situation, hvor vi bliver yderligere afgiftsbelagt med en kommende national CO2-afgift, i tillæg til betalinger i EU´s kvotehandelssystem, men ikke har adgang til at søge den øremærkede omstillingsstøtte!

Vores advokat, vurderer, at Kommissionen vil godkende støtte til fiskeforarbejdningsindustrien, men det kræver, at man fra dansk side udarbejder en anmeldelse til Kommissionen.

Danske ministerier har hidtil forholdt sig helt tavse om disse muligheder trods talrige henvendelser og ingen synes at ville forholde sig til alvoren i denne problemstilling.

FF Nyt om EFFOP 2022 Konference ‘FF Skagen vært for EFFOP konference’

2022.8.1