Langsom start på tobisfiskeriet

2019.4.26

Tobisfiskeriet har haft en langsom start i år, men det er ikke så usædvanligt. De første fire uger af sæsonen er der landet 6.492 tons tobis til fabrikkerne; til sammenligning var der på nuværende tidspunkt i 2018 kun landet 741 tons. I 2005, 2006 og 2012 blev der også landet færre end 4000 tons i de første tre uger af tobissæsonen. Vi glæder os til fiskeriet snart kommer i gang.

Følg udviklingen i tobisfiskeriet på “Tobisovervågningssiden” klik her

Udskydelse af Brexit

2019.4.15

Natten til torsdag d. 11. april er Storbritannien og EU blevet enige om at udskyde Brexit med en fleksibel forlængelse til den 31. oktober. Dette vil give Storbritannien mere tid til at få forhandlet en aftale på plads, så man forhåbentligt kan undgå et hårdt Brexit uden aftale til fordel for begge parter. FødevareWatch skrev den 29. marts, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen har understreget vigtigheden af en fælles front i forhandlingerne med Storbritannien. “Dels på grund af de direkte økonomiske interesser, vi har i fiskeriet. Men det er også rigtig vigtigt i forhold til bæredygtigheden i fiskebestandene, at vi får lavet en aftale med briterne,” har hun sagt. Vi er glade for hendes fokus på bæredygtighed samt de nye forhandlingsmuligheder, udskydelsen har givet.

FødevareWatch har lavet et overblik over aftalen mellem Storbritannien og EU, som kan findes her. I udskydelsesaftalen står bl.a., at udsættelsen skal være så kort som muligt, og at Storbritannien er underlagt samme regler som et medlemsland, indtil Brexit træder i kraft.

Kilder:

FødevareWatch (11.04.19): ”Storbritannien og EU udskyder brexit til oktober”

FødevareWatch (29.03.19): ”Rapport: Brexit kan true 30 procent af dansk fiskeri”

FødevareWatch (11.04.19): “Sådan blev brexitaftalen mellem Storbritannien og EU”

Danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. på brislingefiskeriet

2019.4.12

Det er ikke, fordi der er langt mellem brislingerne i Nordsøen; tværtimod. Bestanden har det godt og er på et historisk højt niveau. Men alligevel har Det Internationale Havforskningsråd (ICES) i sin rådgivning offentliggjort i dag anbefalet en betydelig reduktion af brisling kvoten for 2019. Rådgivningen kommer på dette tidspunkt, så EU kan nå at få en kvote på plads til den kvotesæson for brisling, som starter den 1. juli 2019.

Følges rådgivningen, vil den indebære, at danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. i tabte indtægter som følge af uudnyttede fiskerimuligheder, og ydermere mister fabrikkerne råvarer, som skaber eksportindtægter til Danmark.

Danske fiskere beklager rådgivningen. Bestanden har det godt. Der er ingen sammenhæng mellem ICES’ positive bestandsudvikling og så den kvote, som ICES anbefaler for fiskerisæsonen 2019/2020. For bestanden befinder sig langt over de kritiske referencepunkter, som biologerne arbejder med i deres modeller kvotefastsættelsen.

–    Det er ikke let at have tillid til den biologiske rådgivning eller at forstå den biologiske rådgivning, når ICES i en situation, med en positiv bestandsudvikling, alligevel anbefaler en reduktion af kvoten, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, der peger på, at der faktisk er grundlag for en betydelig større kvote end den, ICES lægger op til.

Også i Danmarks Pelagisk PO er kritikken skarp.

–    Der er behov for at se nærmere på beregningsgrundlaget for rådgivningen. Der er plads til et betydeligt større fiskeri end ICES anbefaler uden at gå på kompromis med bæredygtigheden i fiskeriet, siger Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO.

–       Fiskerierhvervet vurderer, at rådgivningen vil indebære et tab i størrelsesorden på godt 200 mio. kr. i den kommende kvotesæson som følge af uudnyttede fiskermulighederne, og det er ikke acceptabelt, siger Svend-Erik Andersen og Fridi Magnusen i fællesskab.

Brislingfangsterne landes i danske havne, og leveres til fiskemelsindustrien. Også her frygter man at tabet vil være til stor ugunst deres del af forretningen.

–       Rådgivningen giver store vanskeligheder for de virksomheder, der køber brisling, og som ubegrundet kommer til at mangle råvarer. Desværre er der stor risiko for, at denne rådgivning koster arbejdspladser i fiskermelsindustrien, udtaler Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

 

FAKTA:

  • Brisling (Sprattus sprattus), også kaldet skarpsild, er en op til 17 centimeter lang fisk i sildefamilien. Den er udbredt i farvandene omkring Danmark.
  • Fangster af brisling har i mange år været et vigtigt fiskeri i Danmark. Ikke mindst i Nordsøen, hvor Danmark har mere end 90 pct. af EU-kvoten.
  • Brislingen anvendes hovedsageligt til produktion af fiskemel og -olie, bl.a. til anvendelse i akvakultur.
  • Kvoterne for brisling fastlægges i modsætning til andre kvoter for en periode fra 1. juli til 30. juni
  • ICES anbefaler for 2019/2020 en TAC på 136.782 tons for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat – for 20118/19 var fangsten i overensstemmelse med rådgivningen en TAC på godt 190.000 tons.
Fiskemelsfabrikken 999 TripleNine Fish Protein A/S i Thyboøn. Brislingen (Sprattus sprattus), også kaldet skarpsild, er en op til 17 centimeter lang strålefinnet fisk i sildefamilien.

 

Miljøstyrelsen på besøg hos FF Skagen til snak om BREF

2019.4.12

Den 13. marts 2019 var Miljøstyrelsen på besøg hos FF Skagen som en del af partnerskabet for revisionen af BREF for slagterier og animalske produkter. Besøget startede med en præsentation af FF Skagen efterfulgt af en rundvisning på fabrikkens område; herefter kunne drøftelserne begynde.

Første punkt på dagsordenen blev problemet omkring håndtering af og krav til havvand til produktionsformål, samt overvejelser om hvor vandet kommer fra, og hvor det bliver udledt. Miljøstyrelsen havde et ønske om, at datagrundlaget til eventuelle grænseværdier for emissioner blev baseret på målinger foretaget så tæt på kilden, dvs. fabriksudledningen, som muligt for at sætte reglerne ens for alle.

Der var ligeledes mulighed for at præsentere EUfishmeals anbefalinger til BREF’en. Anbefalinger peger overordnet på, at fiskemel og -olie skal have sin egen sektion, at BREF-reglerne skal gælde for både land- og havbaserede produktionsanlæg, at BAT-krav kun skal omfatte de mest signifikante miljøparametre, og at BAT-krav skal tage højde for lokale forhold og ikke modsige lokale bestemmelser. Miljøstyrelsen var i høj grad enige, men de var tvivlende over for de havbaserede produktionsfaciliteters indflydelse og produktionsstørrelse. Vi fastholdt her, at man skal huske på, at fartøjer bliver større, og at produktion dermed kan vokse.

 

Dansk fiskeri efter Brexit

2019.4.2

Københavns Universitet har netop udgivet rapporten ”The economic importance of the fishery in the exclusive economic zones of the United Kingdom, Norway and the Faroe Islands for Danish fisheries in 2016, 2017 and 2018” for IFRO. Rapporten beskriver bl.a. den danske landingsværdi for disse områder og konsekvenserne af en eventuel dansk udelukkelse fra disse områder.

Rapporten konkluderer:

Overall

  • Danish fishermen take 30% of their total landings value in the UK-EEZ and 14% in the NOR-EEZ while the FRO-EEZ is of only minor importance.

Fishing in the Exclusive Economic Zone of the United Kingdom

  • Of the Danish fleet fishing in the UK-EEZ, 36 vessels in 2016, 50 in 2017 and 44 in 2018 took more than 15% of their landings value in the UK-EEZ (named the UK-15% vessels). Together these vessels account for 98% of the landings value and 99% of the landings weight taken on average over2016-2018 in the UK-EEZ
  • The most important species caught in the UK-EEZ are herring, mackerel and sandeel, which account for 81% of the landings value and 83% of the landings weight for the UK-15% vessels
  • The UK-15% vessels land 62% of their landings value and 75% of their landings weight from the UK-EEZ in Denmark, especially in the harbours of Skagen, Thyborøn, Hirtshals and Hanstholm
  • If the UK-EEZ is closed the Danish UK-15% vessels will lose 61% of their total landings value, corresponding to a reduction of 81% in gross profit and 91% in net profit, assuming that the effort used in the UK-EEZ is not utilised in other fishing areas.”

Du kan læse rapporten her.