Oplysende notat om PFAS forurening i Danmark – risikovurdering og risikohåndtering

2023.1.26

Det følgende er uddrag fra et notat skrevet af Speciallæge i miljø- og arbejdsmedicin, Ph.d. Kurt Rasmussen, og sendt til Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget i januar 2023.

PFAS sagen handler især om fortidens synder, hvor de mest bekymrende forbindelser som PFOS, er udfaset for årtier siden men stadig findes i naturen fordi de ikke nedbrydes. PFAS er udledt i miljøet via spildevand, lossepladser og brandslukningspladser og kan måles overalt – hvor man måler finder man. Der er betydelig videnskabelig viden om helbredspåvirkninger af PFAS, og disse stoffer er mindre farlige end de udråbes til i pressen, der er tale om beskedne helbredseffekter, fx kan der i nogle studier påvises en ændring i immuniseringseffekt af vacciner, men ikke i niveauer som har klinisk betydning for beskyttelse mod sygdom og der er ikke tegn til at PFAS kan medføre alvorlig sygdom, slet ikke i de lave niveauer der er fundet i mennesker i Danmark.

Der er efter 2 års intensive undersøgelse fra myndighederne ikke noget der tyder på vi har andre sager der truer fødevaresikkerheden end Korsørsagen. Der er brug for udmelding fra myndighederne om at kød i Danmark fra udegræssende kvæg, vildt og fisk generelt er sundt og forsvarligt at spise. Myndighederne bør overveje hvordan man håndterer den situation at grænseværdierne efterhånden er blevet så lave at de bliver vanskelige / umulige at overholde hvis de skal tolkes absolut (som det synes at være tilfældet i øjeblikket), og ikke vejledende. 

Politikerne taler nu om en handlingsplan mod PFAS. De vigtigste punkter bør være:

  1. Stop for flere målinger i miljøet.
  2. Udmelding til befolkningen: PFAS er ikke en ny kemikalieforurening, dette er en gammel problematik og PFAS i natur og mennesker er i markant fald over de sidste 2 årtier, og PFAS er ikke så farligt som det udråbes til i den almene presse.
  3. De involverede myndigheder på tværs af styrelser må sætte sig sammen og tolke de mange 1000 målinger der findes, og i relation til de nye lave grænseværdier lande på et niveau i fødevarer der findes forsvarligt og praktisk anvendeligt. Altså et trade off i forhold til at der findes PFAS i alle fødevarer fra det åbne land. På samme måde som vi i mange år har levet med der fx er kvivsølv i fisk, blot i så lave niveauer at sundhedsværdien fra fisk overstiger risikoen.

Læs hele notatet her

NSAC Workshop om landingsforpligtelse

2023.1.25

Marine Ingredients Denmark deltog den 17.-18. januar 2023 i workshop om landingsforpligtelse afholdt af det rådgivende råd for Nordsøen (North Sea Advisory Council) i Bruxelles. Workshoppen bestod af repræsentanter fra både fiskeriet, myndigheder, forskere og NGO’er.

Drøftelserne omhandlede primært det demersale fiskeri og de udfordringer, man oplevede i fiskeriet med kravene om landingsforpligtelse, der gradvist blev indfaset i perioden 2015-2019 i EU-medlemsstaterne.

Fiskeriforeningerne understregede, at hovedudfordringen med landingsforpligtelsen var, at lovgivningen ikke afspejler, hvad der er muligt i praksis. Hertil blev det ligeledes drøftet, hvordan den politiske fastsættelse af fiskekvoter fremadrettet kunne blive mere forenelig med det realtids-billede, som fiskeriet oplever.

Workshoppen indeholdt også oplæg fra kollegaer fra Norge og Island, der fortalte, hvordan alternative styringsmekanismer blev forvaltet i deres respektive lande samt oplæg fra blandt andet EveryFish, der fortalte om den seneste teknologiske udvikling indenfor løsninger i forbindelse med artsbestemmelse og vejning.

Marine Ingredients Denmark fik indtryk af, at fiskerne gerne ville omsætte bifangster til fx fiskemelsbranchen, men at de havde behov for omsætningsmuligheder på fartøjerne. Marine Ingredients Denmark ønsker at bidrage til at få implementeret og varetaget landingsforpligtelsen bedst muligt i praksis for at skabe lige konkurrencevilkår på tværs af EU. Marine Ingredients Denmark vil se nærmere på mulige løsninger for omsætningsmuligheder på fartøjerne og vil løbende arbejde for et smidigt og gensidigt samarbejde med fiskeriets organisationer.

Pressemeddelelse: Problematik vedr. PFAS i fiskemel

2023.1.23

Marine Ingredients Denmark er bekendt med, at der er rejst en problemstilling i forhold til indholdet af PFAS i fiskemel. Dette kommer efter DTU Fødevareinstituttet har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, hvor de mener, at indholdet af PFAS stammer fra fiskemel som foderingrediens.

I Marine Ingredients Denmark tager vi denne problemstilling meget alvorligt og har igangsat analyser for at få et fyldestgørende billede af alle de fiskearter, som vi modtager på tværs af årstidens sæsoner.

Marine Ingredients Denmark vil gerne henvise til følgende:

  • Vi har igangsat analyser siden efteråret 2022 og indtil nu ser vi ikke grund til bekymring, da de værdier, vi finder, fuldstændigt afspejler de værdier Fødevarestyrelsen finder i hele fisk (våd vægt) i deres analyser siden 2011
  • Analyseresultater af PFAS i vilde fisk foretaget af Fødevarestyrelsen siden 2011 viser, at PFAS-værdierne ligger under grænseværdierne fastsat af DTU på 4,33 μg/kg.
  • Vi fortsætter analyser for at få fyldestgørende billede af alle de fiskearter, vi modtager, og vi forventer en vis variation mellem arter, sæsoner og fiskeområder og at der vil være områder med en særlig lokal belastning, men alt tyder på, at fisk fanget i danske farvande og Nordøstatlanten ikke er belastet
  • Fødevarestyrelsen oplyser, at både æg og fiskemel er lovlige og inden for grænseværdierne, og at der ikke er grænseværdier for fiskemel.

Marine Ingredients Denmark finder det problematisk, at DTU Fødevareinstituttets tekniske undersøgelse ikke har sporbarhed i i forhold til oprindelsen af det fiskemel, der er anvendt i foderblandingerne til høns.

Vi samarbejder med både myndigheder og forskere om at få et retvisende billede af PFAS-indholdet i fisk og fiskemel og vil arbejde for at få denne problemstilling håndteret hurtigst muligt.

Stakeholders that request ICES advice gain unique insight to ICES at MIACO 2022

2023.1.17

European fishmeal and fish oil producers participated in the  “meeting between ICES, Advisory Councils and other Observers (MIACO)” on 12th-13th January 2022 in Copenhagen.

ICES provides scientific advice and is best known for its annual advice on the maximum sustainable fishing catches, which are used by the EU and coastal states to set annual fishing quotas and TACs. EFFOP has observer status of ICES, which gives us the opportunity to have first-hand information about the advisory process and methodologies used in ICES, in tandem with our constructive feedback on that process and how it can be improved.

A summary of the discussion points presented at the MIACO meeting are outlined below:

Quality control of ICES data and the data profiling tools

The rationale and use of the data profiling tool that ICES operates was explained during the meeting. The data profiling tool, available at ( https://www.ices.dk/data/assessment-tools/Pages/default.aspx ) checks and charts the ownership, veracity, and accessibility of data use in ICES advice from outside sources which can be very beneficial expanding our current data sets on fish stocks where it becomes limited.

Stakeholder’s perspectives and engagement strategy

MIACO was invited to comment on ICES engagement strategy which gives general guidance for the ICES community on how to organize stakeholder engagement, with concrete details and guidance being developed into an implementation plan.

Renewable energy opportunities and challenges

Currently there is a large need to increase offshore installations. This development will affect the marine environment as well as other maritime activities. However, the installations do not only pose challenges, but can offer opportunities, including for protection of habitats and co-location of other activities. MIACO took part in an interactive exercise to build a conceptual model of the challenges faced by managers with the expansion of marine renewable energy facilities with the implications on commercial fishing a main consideration.

Benchmarks and reviews

The discussion panel presented the recent developments on benchmarks and gave an overview of proposed new guidelines. The benchmark process is a critical element in ICES advice to ensure a sound scientific basis as a means to peer-review and incorporate new science (new knowledge, data, analyses, and assessment methods) for use in provision of recurrent advice for fish stocks. MIACO was presented the recent guidelines on benchmarks at ICES with constructive comments made on the pros and cons of their current approach. An updated benchmark process is currently underway for two important fishmeal stocks, capelin and sand eel. MIACO asked in particular about dates for completion for the sandeel benchmark and the panel responded that the aim is to finish by 2023.

Emerging science needs

Emerging science topics were discussed in order for ICES to address possible future advisory needs from stakeholders. The aim was to identify science areas and best ways of supporting their development. MIACO formed a list of common and agreed emerging science topics for the future, including the effect of climate drivers on fish stocks, the potential of new species and the decarbonisation of fishing vessels. Their current science plan can be found here: https://www.ices.dk/Science/Pages/Science_priorities.aspx

What messaging from ICES helps deliver Stakeholder objectives?

MIACO was invited to comment on ICES communications strategy, when considering stakeholders various objectives and specifically what elements of ICES work would benefit from further communication and promotion.

Mixed Fisheries

The style and communication of mixed fisheries advice changed in 2022 in order to make it more understandable for end users. These changes were highlighted to MIACO. Also MIACO was asked to note a planned workshop in 2023 on mixed fisheries, which will be targeted at the needs for managers and decision makers. There are still basic knowledge gaps on how mixed fisheries considerations are used, what is needed that is not yet provided, validity of assumptions made, or how they are communicated. The planned workshop should help to bridge some of these gaps.

Providing advice in 2023

The meeting was updated with information on the work-plan for ICES advice and relevant science initiatives in 2023. The Head of ICES Advice Department explained how the advisory workplan is scheduled based on Expert Group meeting dates. More information about the events can be found here: https://www.ices.dk/events/Pages/default.aspx

In summary It was very a positive experience for EFFOP to attend a physical meeting after the covid restrictions last year. ICES has been making its advice process more and more clear to stakeholders, and in MIACO this was absolutely the case. The open dialogue will improve interaction in the future.

Photos are courtesy of Dr. Mark Dickey-Collas