MID har følgende bemærkning: Nye prioriteringskriterier på EHFF-tilskudsordningen

2020.10.30

Marine Ingredients Denmark (MID) argumenterer i nyt hørringssvar for, at fokus bør ligge på bæredygtighed fremfor vegetar-fisk, når man skal søge tilskud til udvikling af fremtidens fiskefoder. Læs her det netop afgivet høringssvar vedr. de nye prioriteringskriterier på EHFF-tilskudsordningen ’Fælles indsatser inden for akvakultur’.

Angående de reviderede prioriteringskriterier kan Marine Ingredients Denmark (MID) ikke støtte det understregede i punkt 3:

Dernæst prioriteres projekter, som tilvejebringer viden om mere bæredygtig fiskeproduktion i øvrigt, herunder udvikling af nye fodertyper og produktion af vegetar-fisk”.

Det er særligt valget af formuleringen ”vegetar-fisk” vi her hæfter os ved. For det første er det misvisende at kæde vegetar-fisk sammen med en mere bæredygtig fiskeproduktion, da det ikke i sig selv er dokumenteret mere bæredygtigt, at fiskefoder er plantebaseret. Ikke certificerede vegetabilske foderingredienser, som for eksempel soya og palmeolie, kan være langt mere klimabelastende, end mange animalske fodertyper.

Dernæst mener MID, at der i prioriteringen ligger et hensyn til industrien, der konflikter med foderindustriens og forbrugernes ønsker og visioner, jf. bl.a. anbefaling fra EU´s Aquaculture Advisory Council:

Environmental NGOs are promoting the consumption of what they regard more ‘vegetarian’ fish. Nevertheless, the reality is that present consumers are not only eating more carnivorous fish for the taste, but also because of the amount of omega-3 in the fish. Besides this, the present European aquaculture industry is dominated by carnivorous fish species. As AAC our target is a sustainable development of the European Aquaculture industry. Marine ingredients continue to provide essential nutrition for the industry, and that will remain so for the foreseeable future (AAC, 2019)”. [1]

Det bør også tages i betragtning, at Danmark er Europas største producent af marine ingredienser, der jf. ovenstående fortsat vil være en essentiel komponent i akvakulturens fodersammensætning, derfor finder vi det det kontraproduktivt at prioritere af erstatte netop denne ingrediens, hvis ernæringsmæssige ligemand til stadighed ikke er fundet.

På denne baggrund foreslår vi, at formuleringen i punkt 3 i de reviderede prioriteringskriterier ændres til en af følgende:

 • Dernæst prioriteres projekter, som tilvejebringer viden om mere bæredygtig fiskeproduktion i øvrigt.
 • Dernæst prioriteres projekter, som tilvejebringer viden om mere bæredygtig fiskeproduktion i øvrigt, herunder udvikling af foder.
 • Dernæst prioriteres projekter, som tilvejebringer viden om mere bæredygtig fiskeproduktion i øvrigt, herunder udvikling af bæredygtigt foder.

 

 

[1] AAC, 2019:

Aquaculture Advisory Council, Ratio of use of marine ingredients in fish feeds known as “Fish In Fish Out” (FIFO), 2019

Norsk hovedaktionær øger ejerskabet i Triple Fish A/S

2020.10.28

Koppernæs AS øger sit engagement i en af Europas største producenter af fiskemel og olie, TripleNine Group A/S, ved at købe yderligere 15% af aktierne i Triple Fish A/S, en af de to 50% aktionærer i TripleNine Group A/S.

Med virkning fra d. 28. oktober 2020 har Koppernæs AS købt yderligere 15% af aktierne i det danske selskab Triple Fish A/S. Triple Fish A/S ejer 50% af TripleNine Group A/S, og Koppernæs AS ejer direkte de resterende 50%. Med købet øger Koppernæs AS sin andel i Triple Fish A/S til 84%. Det betyder, at Koppernæs AS nu direkte og indirekte ejer 92% af aktierne i TripleNine Group A/S. TripleNine Group A/S har datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Norge og Chile.

Administrerende direktør Kenneth Lande Klokk, Koppernæs AS fortæller, at aktiekøbet er en del af en større plan for ejerskabet af TripleNine Group A/S. Han understreger yderligere, at Koppernæs er en langsigtet ejer, der fortsat aktivt vil bidrage til den positive udvikling i koncernen. TripleNine Group A/S fortsætter sin aktivitet som normalt, og virksomheden vil fortsætte med at investere i at støtte og udvikle produktionen i Danmark samt i koncernens to andre fabrikker i Norge og Chile:

“Vi er tilfredse med den positive udvikling i TripleNine Group A/S over tid og er oprigtigt glade for, at danske aktionærer i Triple Fish A/S vil sælge deres aktier til os. Det ser vi som en stor tillidserklæring, og det vil være med til at sikre langsigtet kontinuitet og soliditet til gavn for TripleNine Group A/S som helhed, og ikke mindst for alle råvareleverandører til fabrikken i Thyborøn”.

Når en række aktionærer nu vælger at sælge sig selv helt ud af Triple Fish A/S, er det en del af en hel naturlig proces, siger sælgerne. Flere aktionærer er blevet ældre og er ikke længere aktive som fiskere. Derudover har Koppernæs som majoritetsejer af TripleNine Group i flere år vist sig at være en god ejer og bidraget til øget professionalisering af koncernen:

“Som lovet har Koppernæs investeret kraftigt i Danmark og senest i år i et nyt, stort kaj- og losseanlæg i Thyborøn til fælles gavn for fabrikken og dens loyale leverandører. Vi er helt overbeviste om, at der vil blive taget godt hånd om ejerskabet i de kommende år til glæde for ejere, medarbejdere og leverandører”.

 

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør, Koppernæs AS, Kenneth Lande Klokk: +47 977 24 918

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen i 2021 er på plads

2020.10.22

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er den 20/10 blevet forhandlet på plads mellem EU’s fiskeriministre i Luxembourg.

Se oversigt over kvoter her:

EU-kvoter i Østersøen i 2021 med særlig interesse for fiskemel og fiskeolie producenterne og Danmark (% ændring i forhold til 2020):

 • Brisling: 222.958 ton (+ 6 procent)
 • Vestlig Østersøsild: 1.575 ton (- 50 procent).
 • Central Østersøsild: 97.551 ton (- 36 procent)
 • Sild i den Botniske Bugt:  65.018 ton (0 procent)
 • Sild i Riga-bugten: 39.446 ton (15 procent)
 • Torsk i vestlig Østersø: 4.000 ton (+5 procent).
 • Torsk i østlig Østersø: 595 ton (-70 procent).
 • Rødspætte: 7.240 ton (+ 5 procent).

Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2021 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun fiskeri ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem. Uændret i forhold til 2020.

Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for visse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Lukkeperiode (område 24): Den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse forvisse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (Pressemeddelelse)

Fiskeriminister til Brexit-snak i Skagen

2020.10.6

I går var fiskeriminister Mogens Jensen forbi Skagen, hvor han mødtes med repræsentanter for fiskeri og fiskeindustri. Næstformand i Marine Ingredients Denmark, CEO i FF Skagen og Scandic Pelagic, Johannes Palsson var vært for mødet og blev interviewet af TV2 Nord, som fulgte besøget.

I klippet redegør også EU-korrespondent Lotte Mejlhede for de igangværende Brexit-forhandlinger. Hun udtaler blandt andet, at man fra EU’s side står fast på, at der ikke kommer nogen frihandelsaftale uden en fiskeriaftale.