Sustainable industries – An efficient and sustainable use of energy, water and resources

2020.12.18

Ny undersøgelse: Udledning af drivhusgas markant lavere for opdrætsfisk

2020.12.17

World Resources Institute har i en ny undersøgelse slået fast, at målt på drivhusgasemissioner (CO2, metan, lattergas mfl.) per gram protein, ligger fisk i den absolut laveste ende.

Som man kan se på grafikken indplaceres fisk langt under andre animalske proteiner, og er, med undtagelse af æg, den eneste af sin slags, der lander i den lave kategori. Værd at bemærke er også, at fisk ligger under flere af de vegetabilske proteiner, og at produktion af både soja og nødder bevirker en højere udledning af drivhusgasser end fisk.

I undersøgelsen har World Resources Institute kun set på data fra akvakulturen. De vurderer dog, at emissionerne fra opdrætsfisk og vildtfangede fisk er på nogenlunde samme niveau.

Læs mere om undersøgelsen her. 

Grafikken fra World Resources Institute

Card

EU-aftale: Fiskekvoter forlænges i tre måneder

2020.12.17

 

Tidligt om morgenen d. 17 december er der landet en EU-aftale om fastsættelse af kvoterne i første kvartal af 2021 i EU-farvand. Selvom aftalen ikke løser den gordiske knude, som Brexit er blevet for fiskeindustrien, så giver den en smule ro på, mener Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark.

“adgang til britisk farvand er stadig af aller højeste prioritet, men brexitforhandlingerne har indtil nu være stopklods for de andre vigtige forhandlinger. Nattens aftale giver en forhåbning om, at EU også kan lande en midlertidig aftale med Norge inden nytåret, så fiskeriet i norsk farvand sikres”.

Med den nye aftale vil 25% af EUs kvoter for 2020 forlænges ind i første kvartal af 2021 siger fødevareministeren.

– Det har været svære og lange forhandlinger i skyggen af Brexit-forhandlingerne. De danske fiskere er helt naturligt bekymret over den manglende Brexit-aftale. Vi har fundet et kompromis internt i EU, hvor vi forlænger kvoterne for 2020 med brædder. Det betyder kort og godt, at fiskerne kan fortsætte med at fiske i EU-farvande efter 1. januar, selvom der stadig ikke er lavet en Brexit-aftale. Her har jeg særligt kæmpet for en passende kvote for de arter, som fiskerne primært kan fiske i 1. kvartal. Derfor er jeg ærlig talt lettet, siger Rasmus Prehn

Undervejs i forhandlingerne var det særligt vigtigt for Danmark at sikre en løsning, der skaber forudsigelighed for fiskerne og skaber mulighed for at fange en rimelig mængde af de pelagiske arter, der er sæson for i 1. kvartal. Det gælder blandt andet makrel og blåhvilling.

– Der er en vigtig balancegang, når vi forhandler fiskekvoter. Vi skal på en og samme tid kæmpe for både fiskeriet, arbejdspladser og hensynet til miljøet og bæredygtigheden i havet. Det er vigtigt, at der også er noget at fiske i fremtiden, siger Rasmus Prehn.

– Jeg har sendt et klart signal til Kommissionen om at klø på i forhold til aftalen mellem EU og Norge. Der er ingen tid at spilde. For vi skal sikre, at danske fiskere får adgang til at fiske i norske farvande fra 1. januar 2021, pointerer fiskeriminister Rasmus Prehn.

Se ministeriets pressemeddelelse her: https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/eu-aftale-fiskekvoter-forlaenges-i-tre-maaneder/

 

 

Pressemeddelelse: Fiskemelsindustrien med ny kontrol-film ”Som Europas største producent har vi et særligt ansvar”

2020.12.15

Marine Ingredients Denmark har udgivet en kort film, der viser, hvordan Danmark er gået forrest i indsatsen for at sikre en effektiv og korrekt håndtering af de fisk, de køber fra danske og udenlandske fartøjer. Filmen supplerer branchens Code of Conduct.

Marine Ingredients Denmark vil med sin nye film vise, hvordan producenterne i Danmark – i samarbejde med fiskerne – sikrer, at alle leverancer af fisk bliver registreret korrekt.

–  Som Europas største producent af marine ingredienser har de danske fabrikker et særligt ansvar. Men når man går forrest, vil man selvfølgelig gerne inspirere andre til at gå med. Derfor håber vi, at den her film vil lave ringe i vandet i den globale industri,” udtaler Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark (MID).

Siden april 2020 har det i Danmark været et lovkrav, at de virksomheder, som køber fisk i såkaldt “usorterede pelagiske landinger” direkte fra fiskerne, udtager prøver til brug for at fastlægge præcist, hvilke arter der er i lasten.

Der er i lovgivningen krav om at certificeret tredjepart (tidligere benævnt kgl. vejer og måler) står for vejning af alle landinger af usorterede pelagiske landinger. Branchen har valgt at udlicitere opgaven med prøvetagning og artssortering til de særligt uddannede og certificerede tredjepartsvirksomheder, som allerede havde ansvar for vejningen. Dette er blevet formuleret i en fælles Code of Conduct, der cementerer industriens ansvar.

–  Med den nye Code of Conduct understreger vi, at Danmark er og vil være et foregangsland, når det kommer til ansvarlighed og bæredygtighed, siger direktør i MID, Anne Mette Bæk, og fortsætter:

–  Det handler i høj grad om tillid. I og med at ansvaret for artssortering og vejning ligger hos certificerede og akkrediterede tredjepartsvirksomheder, er alt 100 procent transparent, og vi viser entydigt, at der er helt rene linjer i industrien”.

Fisk i usorterede pelagiske landinger er en betydelig del af fiskeindustrien. I 2018 blev der i Danmark alene landet proteinfisk i usorterede pelagiske landinger for en værdi af 841 mio. kr. Selvom handlen foregår på tværs af landegrænser, er der stor forskel på landenes kontrolsystemer. MID planlægger at vise videoen til internationale aktører i bl.a. EU for at inspirere til nye og moderne metoder til at sikre vores fælles ressourcer i fremtiden.

Om MID og fiskemel/olie

  • Marine Ingredients Denmark er brancheorganisation for den danske fiskemelsindustri.
  • Danmark er Europas største producent af fiskemel og fiskeolie, og eksporterer årligt for ca. 3,5 milliarder kroner fiskemel og fiskeolie.
  • Fiskemel er lavet af proteinfisk, hvis landingsværdi repræsenterer over 1 mia. kr.
  • Fiskemel anvendes særligt til akvakultur (fiskeopdræt) hvor kombinationen af mineraler og omega-3 fedtsyrer sikrer optimal vækst og dyrevelfærd.

Yderligere oplysninger:

Direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, tlf.: +45 50 47 77 49, mail: amb@maring.org.