Fiskeriminister Karen Ellemann (V) til møde med Marine Ingredients Denmark på TripleNine’s fabrik i Thyborøn

2017.11.27

Fiskeriminister Karen Ellemann lagde fredag vejen forbi TripleNine A/S i Thyborøn, hvor hun mødtes med bestyrelsen for Marine Ingredients Denmark (MID). Det blev til en god og konstruktiv debat om aktuelle emner inden for industrifiskeriet som er hele eksistensgrundlaget for de to medlemmer der tegner MID, FF Skagen A/S og TripleNine A/S, der både samlet set og hver for sig, er blandt verdens største leverandører af marine fiskeproteiner og omega-3 fedtsyrer.

Der blev livligt diskuteret rådgivning, forvaltning af fiskekvoter, betydning af Brexit, ny fiskeripakke m.m.

Besøget sluttede med en rundvisning på TripleNine’s fabrikker, hvor Fiskeriministeren vist stor interesse for og spørgelyst til processen.

På billedet ses (fra venstre) Peter Jensen, CEO TripleNine Fish Protein, Henrik Sørensen, COO TripleNine Fish Protein, Jens Borup, Bestyrelsesformand FF Skagen A/S, Karen Ellemann, Fiskeriminister, Ron Amir, Særlig Rådgiver, Anne Mette Bæk, Direktør Marine Ingredients Denmark og Klaus Kristoffersen, Kvalitetsdirektør FF Skagen A/S. 

Miljøstyrelsens BREF-dag 2017

2017.11.7

Hvert år afholder Miljøstyrelsen en BREF-dag dedikeret til at oplyse virksomheder, kommuner, brancheforeninger og øvrige interessenter om, hvordan revisionen af IED-direktivet foregår, og hvordan disse interessenter kan få indflydelse på processen og de endelige bindende BAT-konklusioner. 

I år var vi inviteret til at holde et oplæg om den forberedende fase i arbejdet med BREF. På vegne af både Marine Ingredients Denmark og EUfishmeal gav Anne Mette de godt 200 deltagere i dagen et indblik i, hvordan vi som brancheforeninger har forberedt os på den kommende revision af “vores” BREF for slagterier og animalske biprodukter. Vi har i MID og EUfishmeal lagt meget energi i arbejdet, de nye BAT-konklusioner kan have stor indvirkning på indretningen af vores fabrikkers produktion i fremtiden.

Se alle præsentationerne fra dagen HER.