2018 byder på en lavere tobiskvote end sidste år

2018.2.23

ICES, Det Internationale Havforskningsråd, har offentliggjort deres rådgivning for tobisfiskeriet i 2018 og det ser desværre ud til at resultere i en væsentligt lavere kvote end i det forgangne år. For område 1, 2 og 4 foreslås der i alt en kvote på 198.806 tons mod 458.552 tons i 2017. 

For område 1 er rådgivningen på 134.461 tons mod 255.956 tons i 2017. Der var forventet en højere kvote i kraft af de rekordhøje fangster, der forekom i 2017, og som endda var sat ud fra forsigtighedsprincipper.

I område 2 var der sidste år en kvote på 175.941 tons og på trods af godt fiskeri sidste år, har ICES i 2018 anbefalet en nul-kvote. Det betyder, at der udelukkende anbefales et moniteringsfiskeri på 5.000 tons. En væsentlig årsag til denne rådgivning er fundet af en usædvanlig lille mængde af 3- og 4-årige tobis i skrabetogterne. De manglende ældre tobis i fangsterne bevirker, at den bestandsberegningsmodel, som ICES anvender, beregner en forholdsvis lille tobisbestand, men beregningerne er behæftet med meget stor usikkerhed. Resultatet er derfor en usikker rådgivning om en nul-kvote for 2018. Dette finder Marine Ingredients Denmark stærkt utilfredsstillende, Direktør Anne Mette Bæk udtaler: “Det er meget uheldigt, at der med så stor usikkerhed som det er tilfældet, anbefales en nul-kvote i område 2. Det har store økonomiske konsekvener for både fiskere og forarbejdningsindustrien på land. Vi anbefaler derfor et realtidsfiskeri i område 2, der kan give en bedre løbende vurdering af tobisbestandens størrelse”.

Endelig anbefaler ICES, at der i område 4 kan fiskes 59.345 mod 54.043 tons sidste år. Den positive anbefaling for område 4 kan dog ikke fjerne erhvervets ærgelse over årets rådgivning, da der med sidste års rekordfiskeri og tilmed ubrugte kvotemængder, var forventninger om en kvote i samme størrelsesorden.

Den danske fiskerisektor understøtter et BNP-bidrag på 12,5 milliarder kroner og 16.000 arbejdspladser

2018.2.22

Et af Europas førende økonomiske konsulenthuse, Copenhagen Economics, har på vegne af Marine Ingredients Denmark, DFPO, DPPO, DSA og DH foretaget en analyse af det økonomiske fodaftryk, som fiskeriet og forarbejdningsindustrien sætter. Rapporten fokuserer på tre kerneområder; 1) Danmark som en international platform for handel med fisk og fiskeprodukter, 2) fiskerisektorens betydning for lokalsamfundet og 3) den høje grad af konkurrencedygtighed og produktivitet inden for sektoren.

Medlemmerne af Marine Ingredients Denmark, de danske producenter af fiskemel og fiskeolie, spiller en vigtig rolle i det samlede økonomiske fodaftryk. Årsagen til den store betydning af industrien kan i høj grad forklares gennem det unikke samspil der finder sted de forskellige aktører imellem. Det starter på havet, hvor både små og store fartøjer fanger fisk til en værdi af små 4 milliarder kroner. Disse fisk aftages af industrien på land, herunder fiskemelsfabrikkerne, som både køber hele fisk og restprodukter fra konsumindustrien som f.eks. sildefabrikkerne. Produkterne eksporteres til hele verden, og en mindre del sælges i Danmark. I alt eksporterede fiskerisektoren for 26,1 milliarder kroner i 2016. En forudsætning for dette er gode forhold i havnene, den rette serviceindustri, viden, specialisering, underleverandører, transportører og meget mere, som er nødvendig for at holde industrien kørende. Langt størstedelen af denne industri ligger i yderområder i Danmark og mange lokalsamfund rundt omkring havnene er afhængige af netop fiskeindustrien. Understøttelsen af 16.000 arbejdspladser kan derfor ikke undervurderes.

De klyngeeffekter, der er beskrevet ovenfor, er også dem der giver grobund for, at Danmark er en platform for handel med fisk og fiskeprodukter. De danske producenter af fiskemel og fiskeolie køber således også fisk fra udenlandske fartøjer og afskær fra konsumfisk fra hele Baltikum-området, som laves til mel og olie i Danmark, inden det eksporteres. Dertil kommer også handel med og rensning af fiskeolie i Danmark. Nedenfor ses det flow af import, produktion og eksport, der foregår gennem Danmark.

Udover det afgørende bidrag til lokalsamfundene og understøttelsen af en stor import og eksport, er fiskerisektoren også kendetegnet ved, at den er yderst højproduktiv. Der er inden for de seneste 5-10 år sket en stor konsolidering i både fiskeriet og i industrien på land. Det har også været tilfældet for de danske fiskemelsproducenter. For de danske producenter at fiskemel og fiskeolie har konsolideringen betydet, at der nu kun er tre fabrikker tilbage i Danmark, som til gengæld er førende i verden på effektivitet, kvalitet og produktivitet. Eksempelvis er produktiviteten af fiskemelsproducenterne, målt i millioner kroner pr. årsværk, steget fra 0,51 i 2013 til 1,24 i 2016. Af nedenstående figur fremgår det, at både fiskeri og fiskeindustrien er langt mere produktiv end andre vigtige erhverv i Danmark.

Download hele rapporten fra Copenhagen Economics HER.

Læs rapporten omtalt i Børsen 22/2 2018 HER.