Grøn skattereform: Det betyder det for fiskemelsbranchen

2022.4.26

Onsdag d. 20 præsenterede regeringen et udspil til en grøn skattereform, der skal bringe Danmarks ambition om 70% CO2-reduktion i 2030 i mål.

I udspillet lægger regeringen op til en CO2-afgift i 2030 på 375 kr./ton for de virksomheder, der allerede betaler for CO2-kvoter i EU-systemet, hvilket omfatter både TripleNine og FF Skagen. Dette efterlader, som vist i nedenstående tabel, en samlet pris for udledning af et ton CO2 i 2030 på 1.125.

Skatterabat til industrien er bagvendt logik

Lytter man til debatten om det nye udspil støder man på påstande om, at nogen virksomheder har fået en rabat af regeringen. Og selvom de såkaldte ”mineralogiske processor”, som bl.a. dækker Aalborg Portland og Rockwool, har fået en rabat i forhold til de øvrige kvoteomfattende virksomheder, så er det en bagvendt logik der er på spil, når man påstår, at alle kvoteomfattede virksomheder får rabat.

Fiskemelsindustrien betaler allerede for CO2-kvoter og da regeringen i udspillet forventer en CO2 -kvotepris der 1:1 afspejler den afgift de pålægger de ikke kvoteomfattede virksomheder, er der netop ikke tale om at ”slippe billigere” end resten af erhvervslivet. Det er tværtimod industrien, der skal betale den langt højeste pris for at udlede CO2. Den såkaldte ”rabat” består dermed i, at de kvoteomfattede virksomheder som TripleNine og FF Skagen ”kun” skal betale 150% og ikke 200% i forhold til de ikke-kvoteomfattede.

Og den barske sandhed er, at den foreslåede 150% beskatning kan ende med at lukke fabrikker i Danmark. Formand for MID og CEO i TripleNine Group, Jes Bjerregaard, vurderer, at kvotebetaling plus dansk CO2-afgift vil kunne koste virksomheden op til i omegnen af 60 millioner kroner årligt i 2030, hvilket er omkring 50 millioner kroner mere end i dag. Et beløb i den størrelsesorden spænder ben for de energiinvesteringer, som afgiften er designet til at fremme. Dels fordi de danske fiskemelsfabrikker netop har måtte fyre en stor andel af deres medarbejdere pga. dårlige regnskaber, og dels fordi den nationale afgift stiller fabrikkerne dårligere i en branche præget af høj, international konkurrence. Det efterlader meget lidt til den grønne omstilling.

Når man derudover ser de historisk lave kvoter og et brexit, der bliver ved at vise nye grimme ansigter, så ser det svært ud for de danske fiskemelsfabrikker. Hvis de præsenterede afgiftsniveauer bliver til virkelighed, så kræver det massiv og hurtig støtte til omlægning, samt en udbygning af el- og/eller biogasnettet i en fart.

Den danske industri har allerede vist sig som et godt eksempel, og er på miljøsiden er meget langt foran konkurrenterne i Europa. Men vi kan kun gøre så meget, for uden adgang til alternative energikilder, vil det kræve investeringer i en størrelse, som branchen ikke kan afhænde på egen hånd.

Fiskemelsfabrikkerne er samtidig så uheldigt stillet, at vi ikke kan opnå støtte til gennemførelse af energioptimeringer, jævnfør den såkaldte gruppefritagelsesordnings artikel et, stykke tre, litra a.

Vi står derfor i en ”loose/loose” situation, og det kræver en aktiv politisk stillingtagen til, om vi i Danmark fortsat skal have en bæredygtig fiskerisektor og en globalt førende fiskemelsindustri.

Nyttigt redskab til estimering af fangstsammensætning i industrilandinger

2022.4.25

Det er en udfordring at skulle estimere fangstsammensætningen i usorterede industrilandinger, og der er et behov for at lette byrden for fiskeriet og guide fiskerne igennem til korrekt prøvetagning. Derfor har Danmarks Pelagiske Producentorganisation i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO udarbejdet en app til prøvetagning af industrilandinger. Appen er ment som en hjælp til fiskeren, i forhold til at korrekt estimere den samlede artssammensætning i kilo og procent. Fiskerne kan derefter skrive dette ind i e-loggen.

Appen hedder Mofi, og findes til både Android og IOS. Det er gratis at melde sig til og downloade appen, som er finansieret af midler fra EHFAF.

Marine Ingredients Denmark hilser appen velkommen, som et nyttigt redskab til at sikre et mere præcist estimat af fangstsammensætningen.

For mere information om appen og hjælp til brug af appen klik her

The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2022

2022.4.4

The 2022 edition of The State of World Fisheries and Aquaculture coincides with the launch of the Decade of Action to deliver the Global Goals, the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development and the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. It presents how these and other equally important United Nations events, such as the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA 2022), are being integrated and supported through Blue Transformation, a priority area of FAO’s new Strategic Framework 2022–2031 designed to accelerate achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development in food and agriculture.