Lave tobiskvoter i 2019

2019.2.26

ICES – Det Internationale Havforskningsråd – har den 22. februar 2019 offentliggjort sine kvoteanbefalinger for fiskeriet efter tobis i 2019. Rådgivningen kan ses på ICES-hjemmesiden: klik her

Rådgivningen gives for forvaltningsomåder og kvoteanbefalingerne fra ICES er:

Område 1r:      91.916 tons
Område 2r:      0 tons (moniteringskvote 5000 tons)
Område 3r:      133.610 tons (norsk zone)
Område 4:        0 tons (moniteringskvote 5000 tons)

Kortet viser tobisforvaltningsområderne:

Tobiskvoterne falder for andet år i træk:

  • I område 1r, der er det vigtigste fiskeområde for tobis, anbefaler ICES i 2019 en samlet fangst på 91.916 tons. I 2018 var anbefalingen 134.461 tons, så der er tale om en markant nedgang på 31 procent i forhold til rådgivningen fra ICES.
  • Område 2r, der ligger langs den jyske vestkyst og op i Skagerrak, anbefales igen en 0-kvote med et moniteringsfiskeri på 5.000 tons.
  • Område 3r, som for langt størstedelen er i norsk zone, lyder rådgivningen fra ICES på 133.610 tons.
  • Område 4, der ligger ved den britiske kyst, var sidste år den positive del af rådgivningen, med en anbefaling på  59.345 tons. Desværre lyder rådgivningen i år på en 0-kvote med et moniteringsfiskeri på 5.000 tons.

Forekomsten af tobis varierer naturligt fra år til år, men har historisk ligget på betydeligt højere niveauer, og tobis er uden sammenligning den vigtigste fiskebestand for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Det er derfor meget bekymrende, at rådgivningen lægger op til et fiskeri på samlet set ca. 100.000 tons, som bringer den forventede tilgang af råvarer til de danske fabrikker ned på et meget lavt niveau.

At den begrænsede tobiskvote ligeledes næsten udelukkende kan fiskes i område 1r, som primært er britisk farvand, gør i lyset af det forestående Brexit udsigterne for 2019 meget svære for forarbejdningsindustrien, som med produktionen af fiskemel og fiskeolie til en gennemsnitlig årlig eksportværdi på ca. 3,5 mia. kr. opretholder mange vigtige arbejdspladser i Nord- og Vestjylland og bidrager væsentligt til danske eksportindtægter.

Vi beklager, at forvaltningen af tobis fortsat er opdelt i underområder, som væsentligt begrænser fiskeriet, og arbejder målrettet med DTU Aqua og ICES for at sikre en god forvaltning af bestanden, som fremover kan sikre mere stabile kvoter på et bæredygtigt grundlag.

Den lave kvote skyldes især en lav gennemsnitsvægt i sidste års fiskeri og en lav forekomst af 1-årige. Set i lyset af den usikkerhed, som hersker omkring beregningen af bestandsstørrelsen, og den store økonomiske betydning af fiskeriet, er det vores anbefaling, at der fra fiskeriets start 1. april foretages en løbende overvågning, således at højere fangstrater af 1-årige tobis og større gennemsnitsvægt end forventet, kan åbne op for en højere kvote.