Norge hæver tobiskvoten til 95.000 tons

2022.5.17

For 2022 blev den endelige norske tobiskvote på 95.000 tons. En foreløbige tobiskvote blev givet i februar og var på 60.000 tons. Den endelige tobiskvote blev fastsat efter afslutningen af det årlige norske tobistogt i maj, hvor mængden af tobis blev opmålt med ekkolod. Tobistogtet viste en lille rekruttering af tobisyngel til bestanden dvs. af 1-årige tobis. De største mængder tobis var som forventet 2-årige og ældre tobis. Læs mere om resultaterne af det norske tobistogt, og om hvordan tobis forvaltes i Norge – klik her.

Figuren viser udbredelsen af de norske tobisbanker.

Tobisovervågning – tobislandinger i 2022

2022.5.3

Tobissæsonen startede i år den 18. april og vilkårene gældende for tobisfiskeriet i 2022 kan læses i Bilag 6 nr. 24 på Fiskeristyrelsens hjemmeside klik her.

ICES rådgivningen for fangst af tobis i hvert forvaltningsområde i 2022 kan læses og nedhentes fra ICES hjemmesiden klik her. ICES rådgivningen for tobis fangst var “nul” for område 1r og 4, men blev sat til 5.000 tons for at sikre fangstprøver fra bestanden (Tabel 1).

Fra et tobisskrabetogt udført af DTU Aqua i november-december 2021 blev det konstateret at tilgangen af yngel til tobisbestanden i områderne 1r og 4 var ringe, og den samlede danske tobis-kvote i 2022, i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, blev derfor kun på 83.123 tons. Dertil kommer forventede overførsler af ikke fiskede tobiskvoter fra 2021 til 2022, der udgør 492 tons i område 1r, 113 tons i område 2r, 1.028 tons i område 3r, 685 tons i område 4 og 10 tons i område 6 (Tabel 1).

Tabel 1. Tobiskvoter (tons) i 2022.

På figurerne herunder er landingerne i tobissæsonen 2022 sammenlignet med tidligere års tobislandinger. Tobislandingerne efter 10 ugers fiskeri (ugerne 16-25) er vist med rød streg.

I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2022 er foreløbige.