Eksport til Storbritannien efter Brexit

2019.3.19

Efter planen vil Storbritannien den 29. marts 2019 træde ud af EU, men Fødevarestyrelsen skriver, at der på nuværende tidspunkt er tvivl om, hvorvidt denne dato vil blive rykket. Hvis Storbritannien ikke opnår en udtrædelsesaftale, vil de blive et tredjeland, og der vil i så fald gælde særlige regler for handlen med dem. Læs mere om det her.

For eksportører til Storbritannien kan Brexit komme til at betyde, at de britiske lande nu kan stille deres egne krav til de importerede produkter. Der vil dermed muligvis opstå nye vilkår, som eksportører så vil skulle leve op til. De britiske fødevaremyndigheder har udgivet en guide omkring hvilke regler og processer, man som eksportør til Storbritannien skal være særligt opmærksom på. Du finder guiden her. Her står bl.a., at EU-lande fortsat vil kunne eksportere animalske biprodukter, der ikke anvendes direkte til human konsum, uden at skulle igennem ekstra kontrol.

Fiskeriet tilføjet til Venstres EU-program

2019.3.13

I dette Brexit-kaos er vi glade for, at Venstre vælger at sætte fokus på fiskeriet, og at de vil kæmpe for, at danske fiskere fortsat sikres adgang til britisk farvand.

Venstre har netop lavet en tilføjelse til deres EU-valgprogram, der handler om fiskeripolitikken efter Brexit. Mere præcist beskriver de betydningen af, at det danske fiskeri og landbrug ikke skal bøde for Brexit.

Læs mere her:

 

https://fiskeritidende.dk/nyheder/fiskeri/2019/marts/fiskeriet-efter-brexit-i-venstres-eu-program/

 

Genopbygning af fiskebestande

2019.3.5

Den 25. februar præsenterede det norske forskningscenter Havforskningsinstituttet en ny undersøgelse, der viser, at mange af fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav er blevet genopbygget som resultat af bedre forvaltning af fiskeriet. Det gælder blandt andet sild, makrel og andre vigtige stimefisk. Det er en meget positiv udvikling, som dog står i skarp kontrast til dette års udsigter til en stor nedgang i kvoten for tobis, som er en meget vigtig stimefisk for dansk fiskeri og forarbejdning.

Til DR udtaler seniorforsker Mikael van Deurs, DTU Aqua, at tobiskvoterne er ”ustabile” og peger på, at bestanden kan være presset af klimaforandringer, som påvirker fødegrundlaget i havet, og dermed artens mulighed for at reproducere sig. Havforskningsinstituttet skriver, at genopbygning af fiskebestande afhænger af rekruttering, og at bestande, der ikke har haft gode årsklasser, ikke vokser, på trods af at fangsten reduceres. Tobis hører ifølge forskerne under denne kategori med svigtende rekruttering, idet der er blevet længere mellem de gode årsklasser siden 2002.

I 2019 er den samlede EU tobiskvote langt mindre end i 2018 og de danske fiskemelsfabrikker forventer et tab i eksportværdi på mere end 270 mio. kr. i forhold til 2018. Den lave tobiskvote har således stor økonomisk betydning for hele fiskerierhvervet.

Kilder: