Første medlemsmøde i Tænketanken Hav om Danmarks Havplan

2022.3.9

MID er i 2022 blevet medlem af ”Tænketanken Hav”. Læs om Tænketanken her

Tænketanken Hav skal bidrage til den blå omstilling. Det betyder, at vi sammen med erhvervslivet, borgere og brugere af havet skal finde nye veje i samarbejdet og i muligheder for at sikre, at vi på sigt får et bæredygtigt hav. Det formål er samfundsmæssigt vigtigt, og for at kunne komme dertil er partnerskaberne en nødvendighed. Det glæder jeg mig meget til at tage fat på”, citat Liselotte Hohwy Stokholm, administrerende direktør i Tænketanken Hav.

Det første medlemsmøde i Tænketanken fandt sted mandag den 28/2 – 2022 og havde fokus på ”Danmarks Havplan”. Læs om Danmarks Havplan her

Mødet havde til formål at drøfte Tænketankens overvejelser for anbefalinger til Havplanen. Der var afsat ekstra god tid til anbefalingerne om “stærkere fokus på naturbeskyttelse” og “bæredygtig blå økonomi” i form af to workshops.

Mødet drog en række interessante konklusioner, blandt andet vigtigheden af at inddrage interessenter tidligt i processen for f.eks. placering af en ny vindmøllepark, og at det er vigtigt at inddrage viden om fiskeri og fugletrækruter,  samt monitorere naturen efter vindmølleparken er bygget. Erfaringer synes at vise, at man kan tillade negative naturpåvirkninger i en begrænset periode under opførelse, da betingelserne for natur og biodiversitet ofte forbedres efter byggeriets afslutning.

Tænketanken Hav offentliggør senere anbefalingerne fra mødet.

Krigen i Ukraines betydning for virksomheder i fødevareklyngen

2022.3.8

L&F opdaterer løbende på denne side hvordan situationen i Ukraine påvirker danske virksomheder i fødevareklyngen. Der står blandt andet følgende om den aktuelle gassituation:

“Der er aktuelt ikke et forhøjet kriseniveau om forsyningen af gas i Europa, men situationen kan ændres, hvis der indføres sanktioner rettet mod gasimporten fra Rusland – enten direkte relateret til Nord Stream 1 eller SWIFT-sanktioner for betaling af gas. Myndighederne, Energinet og Evida koordinerer foranstaltninger i tilfælde af, at der erklæres emergency – højeste kriseniveau – hvor Energinet får adgang til ikke-markedsbaserede værktøjer (afbrydelse). I første omgang vil det være ikke-beskyttede kunder, der afbrydes. Gennem dialog med NOST arbejder Landbrug & Fødevarer for en opblødning af pro-rata modellen, så fødevareproducerende virksomheder prioriteres i en situation med delvis forsyning af gas til ikke-beskyttede kunder.”

Hold jer orienteret på lf.dk/aktuelt/ukraine