Restfisk giver klimavenligt smør på brødet i udkantskommuner

2019.9.25

Læs vores direktørs blogindlæg i Verdens Bedste Fødevarer her.

Vi er glade for at blive en del af Verdens Bedste Fødevarer, der arbejder for, at Danmark får verdens bedste fødevareerhverv med mere dyrevelfærd, mindre klima-, natur- og miljøbelastning samt bedre arbejdsmiljø.

Prognose for rekrutteringen til tobisfiskeriet i 2020

2019.9.25

I 2018 påbegyndte DTU Aqua et arbejde med udvikling af en prognosemodel for tobisrekruttering som del af det EU-projektet ”Blue-action”. MID bidrog fra starten til udviklingsarbejdet med ideer og ønsker til modellen. Det første resultat fra prognosemodellen blev offentliggjort i oktober 2018, og den viste 50 % sandsynlighed for en stor rekruttering til fiskeriet i område 1 i 2019. Rekrutteringen til fiskeriet i 2019 blev middelmådig og gav en tobiskvote på 100.000 tons i område 1. Siden har forskerne, Mark Payne og Christian Kiær fra DTU Aqua, arbejdet videre med tobis-prognosemodellen, og på MID’s bestyrelsesmøde (20/9) præsenterede de modellens forudsigelser af rekrutteringen til fiskeriet i 2020 for hvert af forvaltningsområderne 1-4..

Prognosemodellens forudsigelser for fiskerisæsonen 2020 viser en 40% sandsynlighed (eller risiko) for en lav rekruttering og kun en 15% sandsynlighed for en høj rekruttering (se figur nedenfor). I forhold til sidste års forudsigelse er dette en betydelig mere pessimistisk prognose. Mark Payne vurderer, at forudsigelsen samlet for hele Nordsøen (portfolio) har størst troværdig.

Modellen er en statistisk beregning af tobisrekrutteringen som funktion af faktorerne havtemperatur, gydebestandsstørrelse, udbredelse, antal 1-årige tobis og årsvariationer i perioden fra 1982 til 2019. Modellen har ingen direkte målinger af rekrutteringen til bestanden i 2019. Det sidste gør modellen mere usikker end beregningerne af rekrutteringens størrelse ud fra fangsterne i tobis-skrabetogtet, som finder sted i november-december 2019. Ideelt set vil prognosemodelberegninger og beregninger fra skrabetogt data have en høj korrelation, dvs. vise samme resultat, men ofte viser virkeligheden noget andet end det, modellerne viser. Prognosemodellen giver et tidligt bud på forventningerne til næste års tobiskvote. Fordi modellen og dens resultater er usikker, bruges den ikke af ICES i beregninger af bestandsstørrelse og fangstrådgivning. Den videnskabelige rådgivning for tobisfangst i 2020 offentliggøres fra ICES i Februar 2020.

 

Få mere information om tobisprognosemodellen og dens resultater på linket: http://www.fishforecasts.dtu.dk/forecasts/sandeel-recruitment.

EUfishmeal Biennial Conference 2019 i Tórshavn

2019.9.10

Hvert andet år samler den europæiske forening for fiskemels- og fiskeolieproducenter, EUfishmeal, medlemmer og associerede medlemmer til konference. Konferencens afholdes på skift i de forskellige medlemslande, og efter at have været i Irland for to år siden foregik dette års konference i Tórshavn på Færøerne.

Med deltagere fra Danmark, Norge, Storbritannien, Færøerne, Island, Tyskland, Spanien, Tjekkiet og Sverige deltog størstedelen af europæiske fiskemel- og fiskeolieindustri samt leverandører ved årets konference. Konferencen blev indledt med en spændende dagstur, hvor deltagerne kunne opleve hele akvakulturværdikæden fra produktion af fiskemel- og fiskeolie, til fiskefoder, smolt- og opdrætsanlæg til forarbejdning af den færdige laks hos Bakkafrost og Havsbrún og blev efterfulgt af to dage fyldt med interessante præsentationer, diskussioner, networking samt muligheden for at opleve både Tórshavn og den smukke færøske natur.

 

Dag 1 – Ekskursion for at opleve den færøske værdikæde fra fiskemel til laksefilet

På den første dag tog alle 110 deltagere ud for at se Bakkafrosts nye klækkeri samt faciliteter til smoltproduktion udenfor Klaksvik, hvor Bakkafrost har etableret faciliteter til at øge størrelsen på deres smolt, inden de bliver sat ud i havet. Dagen fortsatte på et forsyningsskib, der sejlede alle deltagerne til Fuglefjorden, med stop ved de store opdrætsanlæg undervejs, hvor de springende laks kunne ses helt tæt på. Derefter besøgte delegationen Bakkafrosts hovedkvarter i Runavik, hvor laksene bliver slagtet og bearbejdet. Efter en kort introduktion fra Bakkafrosts administrerende direktør Regin Jacobsen om hvordan de øger deres laksekvalitet, som bl.a. skyldes en stigning i komponenten af fiskemel og fiskeolie i fiskefoderet, fik deltagerne en rundvisning af faciliteterne. I den yderst moderne og automatiserede produktion kunne deltagerne følge laksen fra den første størrelsessortering til filetering og pakning af laksefileterne, der dernæst ender i supermarkedsdiskene. Da gruppen var tilbage til Fuglefjorden, bød administrerende direktør Odd Eliasen dem velkommen til Havsbrún med færøske specialiteter og en rundtur på fiskemelsfabrikken.

 

Dag 2 – Konference i Tórshavn

Den anden dag af konferencen blev afholdt på Hotel Føroyar i Tórshavn og blev åbnet af formand for EUfishmeal og administrerende direktør hos FF Skagen Johannes Palsson.

I løbet af dagen blev deltagerne præsenteret for mange spændende taler og forelæsninger, men indledningsvist præsenterede departementschefen i det færøske fiskeriministerium de nye færøske fiskeriregler, hvorefter den den lokale storfisker Anfinn Olsen delte sine holdninger til udviklingen af det færøske fiskeri i Nordøstatlanten.

Herefter gav førende videnskabsmænd præsentationer om den seneste forskning inden for  fiskeribiologi og forvaltning, om kvalitetsparametrene for fiskemel og fiskeolie, og om udviklingen i akvakulturstrategien hos ICES.

Efter frokost var der en kort session om kontrol, hvor lige konkurrencevilkår i forbindelse med landing og vejningsprocedurer blev diskuteret af medlemmerne.

Med præsentationer fra GEA, Perten, nu Perkin Elmer, Haarslev, AlfaLaval, Hedinn og Monts var eftermiddagen dedikeret til en session, hvor EUfishmeals associerede medlemmer havde mulighed for at præsentere den nyeste udvikling i det tekniske udstyr brugt i produktionen.

Aftenen blev tilbragt i centrum af Tórshavn ved havnen, hvor den traditionelle gallamiddag blev afholdt i den smukke nyrestaurerede restaurant Silo.

 

Dag 3 – Fortsættelse af konferencen og EUfishmeals generalforsamling

Den sidste dag af konferencen startede med videnskabelige præsentationer om tilstanden af fiskebestande i Nordøstatlanten ved EUfishmeals biolog og om mulighederne for udnyttelse af de resterende råmaterialer af NOFIMA. Efter en afsluttende tale af formanden sluttede konferencen, hvorefter EUfishmeals generalforsamling blev afholdt. Uden ændringer i bestyrelsen blev både viceformand Frank Trearty og formand Johannes Palsson genvalgt.

 

Med støtte fra bestyrelsen og medlemmer vil EUfishmeal fortsat arbejde for at promovere og fremhæve bæredygtigheden og kvaliteten af den europæiske fiskemel- og fiskeolieindustri.