Nyt dansk studie: fisk styrker børns hjerner

2020.6.22

Et højt indtag af fed fisk kan have en positiv effekt på børns indlæring. Det viser resultaterne fra et nyt studie foretaget af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Her kunne der ses en sammenhæng mellem et øget indtag af fed fisk og forbedret koncentrationsevne samt bedre løsning af komplekse opgaver. Jo mere fisk børnene i studiet spiste, desto bedre klarede de sig i de kognitive prøver. Forskerne bag studiet mener, at de positive effekter kan tilskrives det øgede indtag af omega-3-fedtsyrer fra fiskene.

Studiet fandt også frem til, at det øgede indtag af fisk reducerede børnenes psykosociale vanskeligheder med 16 % i forhold til testgruppen, der havde spist kylling i stedet. Denne observation var lavet af børnenes forældre, der også oplevede, at de fiskespisende børn bekymrede sig mindre. Selvom nogle af observationerne fra studiet er lavet på mere subjektiv baggrund, underbygger resultaterne tidligere forskning, der har vist, at et indtag af fisk og omega-3 fedtsyrer kan påvirke hjernen positivt. Den pointe understreger professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Lotte Lauritzen, der er en af hovedforfatterne på artiklen om studiet.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at danskerne spiser 350 g fisk om uden, hvoraf omkring 200 g skal være fed fisk. Både børn og voksne anbefales at spise fisk til aftensmad to gange om uden og yderligere flere gange om ugen til frokost.

 

Læs mere om studiet fra Københavns Universitet her.

Ny bestyrelsesformand i Marine Ingredients Denmark

2020.6.22

Marine Ingredients Denmark afholdt d. 18. juni 2020 den 79. generalforsamling i foreningen og den 7. ordinære generalforsamling i Marine Ingredients Denmark. På den ordinære generalforsamling blev Jes Bjerregaard valgt som bestyrelsesformand i Marine Ingredients Denmark.

Jes Bjerregaard, CEO TripleNine Group og tidligere næstformand i Marine Ingredients Denmark, overtager posten fra Johannes Palsson, CEO FF Skagen. Johannes Palsson fortsætter som næstformand i bestyrelsen.

Skiftet af posterne de to imellem skete uden kampvalg og med gensidig respekt og tro på et fortsat godt samarbejde. Generelt var der også kun rosende ord at hente de to imellem:

”Jes er en meget kompetent mand som jeg nærer en stor professionel respekt for, så jeg er mere end tryg ved at have ham ved roret fremover. Nu har jeg også siddet på posten i 6 år, så det er et godt tidspunkt at give stafetten videre,” lød det fra Johannes Palsson, der fra og med d. 18. juni 2020 er næstformand i Marine Ingredients Denmark.

Også den nytiltrådte bestyrelsesformand havde rosende ord til sin forgænger:

”Johannes har jo gjort et fremragende og særdeles energisk arbejde som bestyrelsesformand, og jeg forventer, at vi fortsat kommer til at køre et tæt parløb.  Desuden har vi et godt og tæt samarbejde via EFFOP (European Fish Meal and Fish Oil Producers), hvor Johannes er formand. Jeg glæder mig meget til det fortsatte samarbejde i branchen og til at sætte mit præg på foreningen,” siger Jes Bjerregaard.

Formanden og næstformanden er begge valgt ind på en 1-årig periode. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer, Henrik Sørensen, CEO TripleNine Esbjerg A/S og Klaus Kristoffersen, Quality Director FF Skagen, er begge genvalgt til bestyrelsen.

Læs beretningen her 

MID har følgende bemærkning: Betalingsbekendtgørelsen

2020.6.17

Marine Ingredients Denmark har følgende bemærkninger vedr. bekendtgørelsen om betaling for kontrol af foder mv.

Vi er fortsat uforstående overfor, at de foreslåede ændringer til Betalingsbekendtgørelsen ikke gør op med den urimelige mængdeafgift, der rammer skævt og stiller fiskemelsfabrikkerne dårligere end deres konkurrenter.

Marine Ingredients Denmark har gentagne gange gjort pmærksom på den uretfærdighed, der ligger i opkrævningen af mængdeafgiften, som er en direkte afgift på produktion og eksport, som for fiskemelsindustrien på ingen måde forholdsmæssigt svarer til den risiko og kontrolmæssige byrde, der er forbundet med industrien.

Det er vores opfattelse, at vores branche fortsat diskrimineres, i og med, at visse typer foder (-producenter) i Betalingsbekendtgørelsen helt er fritaget for betaling af mængdeafgift, desuagtet, at kontroludgifterne, som mængdeafgiften skal finansiere, tillige angår disse fodertyper og -virksomheder. Vi mener samtidig, at der er grundlag for en mere omkostningseffektiv og hensigtsmæssig kontrol, idet vi finder det uhensigtsmæssigt, at foderkontrollen og veterinærkontrollen ikke samtænkes, hvormed  virksomhederne kunne spares for unødige besøg og omkostninger. Vi mener desuden, at kontrolgebyrer i højere grad burde være direkte koblet til tid, der faktisk anvendes på kontrollen.

Med venlig hilsen

Anne Mette Bæk
Direktør Marine
Ingredients Denmark

Fiskerifortræde skal sikre lige vilkår i EU og Nordatlanten

2020.6.11

Hvis den danske pelagiske fiskeindustri skal have en fremtid, så er Danmark nødt til at gøre det til en prioritet, at der i EU’s nye fiskerikontrolsystem kommer ens og lige vilkår på tværs af Nordatlanten og Østersøregionen.

Danmark har valgt at gå forrest når det kommer til bæredygtighed og sporbarhed af usorterede pelagiske landinger, og de senere års etableringer af nye og moderne modtagesystemer har sikret fuldstændig korrekt vejning til gavn for såvel fiskere som  forarbejdere.

Men den danske industri er i skarp konkurrence med resten af landene omkring Østersøen og Nordatlanten, hvor forholdene er mere lempelige. Den globale konkurrence er sund, og har på mange måder været med til at sætte skub i moderniseringen af industrien som helhed, men enhver sund konkurrence forudsætter også ens spilleregler.

Derfor tog Peter Kongerslev på vegne af Danish Seafood Association og Anne Mette Bæk fra Marine Ingredients Denmark en række forslag med til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der tilsammen skal sikre fuld transparens i hele modtagekæden og at bidrage til, at vejningen altid foregår korrekt, uanset hvilken havn, der landes i.

Fem tiltag skal sikre fair vilkår for usorterede pelagiske landinger

  1. Når der er tale om usorterede landinger af ferske, pelagiske arter, uanset om det er til industri- eller konsumformål, kan vejning alene udføres af myndighederne eller af overvågede, registrerede og autoriserede tredjepartsoperatører.
  2. Vejesystemer skal være godkendte og vægte/teknik skal være sikre og ikke kunne manipuleres.
  3. Losning og vejning skal være kameraovervåget.
  4. Vejeresultater skal lagres og sendes direkte (i realtid) til de kompetente myndigheder sammen med billeddata fra losning og vejning.
  5. Vejningen af alle pelagiske arter landet fra bulklaster skal følge nationale prøvetagningsplaner godkendt af Kommissionen efter fælles og ens kriterier.

 

Læs hele oplægget her

World Fisheries and Aquaculture – Sustainability in action

2020.6.10

The FAO State of World Fisheries and Aquaculture was released, quite fittingly, on World Oceans Day, June 8. With the subtitle “Sustainability in action” the report captures the overall theme in the current aquaculture industry. 

In the report, FAO states that “fishmeal and fish oil are still considered the most nutritious and most digestible ingredients for farmed fish, and fish oil represents the richest available source of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs), which perform a wide range of critical functions for human health. However, their inclusion rates in compound feeds for aquaculture have shown a clear downward trend.

In 2018, about 88% (156 million tonnes) of world fish production was utilized for direct human consumption. The remaining 12 % (22 million tonnes) was used for non-food purposes, of which 82 % (or 18 million tonnes) was used to produce fishmeal and fish oil.

Global fish production is estimated to have reached about 179 million tonnes in 2018 ( Figure 1), with a total first sale value estimated at USD 401 billion, of which 82 million tonnes, valued at USD 250 billion, came from aquaculture production. Of the overall total, 156 million tonnes were used for human consumption, equivalent to an estimated annual supply of 20.5 kg per capita. The remaining 22 million tonnes were destined for non-food uses, mainly to produce fishmeal and fish oil. Aquaculture accounted for 46% of the total production and 52% of fish for human consumption.

Looking ahead, under the assumption that a post-COVID-19 recovery will hit in late 2020 or early 2021, world fish production, consumption and trade is expected to increase, but with a growth rate that will slow over time. Total fish production is expected to expand from 179 million tonnes in 2018 to 204 million tonnes in 2030. Aquaculture production is projected to reach 109 million tonnes in 2030, an increase of 32 percent (26 million tonnes) over 2018. 

In terms of species, the majority (62 %) of global aquaculture production in 2030 will be composed of freshwater species, such as carp and Pangas catfish (including Pangasius spp.), as compared with 60% in 2018. Production of higher-value species, such as shrimps, salmon and trout, is also projected to continue to grow. In general, species that require larger proportions of fishmeal and fish oil in their diets are expected to grow more slowly owing to expected higher prices and reduced availability of fishmeal.

The full report can be read here.

FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2020

2020.6.9