We represent the producers of fishmeal and fish oil in Denmark

Expand/Collapse

European Blue Economy report

The European Commission has just published the 2023 edition of the European Blue Economy report. This report is the annual flagship publication, and gives an overview of how the economic sectors in EU have performed in relation to oceans and the coastal environment. The 2023 version highlights the evolution of the blue economy sectors since 2010, and shows that despite negative impacts of the COVID19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine, most of the analysed sectors…

Food Nation Global Food Talk on seafood sector’s contribution to healthier and more sustainable food systems

On Thursday 8th June (10:00 am to 11:15 am), Food Nation organizes a Global Food Talk on “how can the seafood sector contribute to healthier and more sustainable food systems?”. This online event highlights where and how the fishing, aquaculture and processing sectors can be significant drivers towards securing a reliable and sustainable supply of seafood to consumers worldwide. Speakers from FAO, DTU AQUA, Tænketanken Hav, Oxyguard and Royal Greenland will debate on the…

MID har følgende bemærkninger til Energistyrelsens høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen

Vi skal indledningsvist udtrykke vores undren over, at vi ikke er medtaget på høringslisten, da den foreslåede ændring primært vedrører fiskeforarbejdningsvirksomheder og vi har haft en lang forudgående dialog med Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om det problem, at fiskeforarbejdningsvirksomheder ikke har adgang til støtte under Erhvervspuljen. I svarbrev til os fra Margrethe Vestagers kabinet af 4. oktober 2022 (vedlagt) fremgår,…

MID statement on PFAS in fishmeal

Fishmeal is recognized by nutritionists as a high-quality and very digestible feed ingredient that is favored for addition to the diets of most farm animals. Fishmeal carries large quantities of energy per unit weight and is an excellent source of protein, lipids (oils), minerals, and vitamins.  Specifically, the high levels of lysine and methionine can be difficult to replace when using other feed ingredients. At the European fishmeal and fish oil producers (EFFOP) PFAS…

Pressemeddelelse: Problematik vedr. PFAS i fiskemel

Marine Ingredients Denmark er bekendt med, at der er rejst en problemstilling i forhold til indholdet af PFAS i fiskemel. Dette kommer efter DTU Fødevareinstituttet har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, hvor de mener, at indholdet af PFAS stammer fra fiskemel som foderingrediens. I Marine Ingredients Denmark tager vi denne problemstilling meget alvorligt og har igangsat analyser for at få et fyldestgørende billede af alle de fiskearter, som vi…

Join our workshop on the Danish control of pelagic landings

On April 21st, Marine Ingredients Denmark will host an international workshop on the control of Pelagic landings using the “Danish way” in Copenhagen. At the workshop, the handling of weighing and requirements of species sorting for landings and deliveries to Danish fishmeal and fish oil factories will be presented and discussed with stakeholders from industry and administration. For more information click here If you are interested in attending the workshop, please…