News

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg besøger Skagen: Indblik i den blå værdikæde

2024.4.11

Vi inviterede sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg til Skagen for at give dem et indblik i dansk pelagisk fiskeri, produktion af blå proteiner og olie samt moderne akvakulturproduktion.

Studieturen fandt sted fra den 7. til den 8. april, og under disse to dage fik udvalgets medlemmer en bredere forståelse for den danske pelagiske fiskerisektor og værdikæden fra fangst til forarbejdning, og videre til foderproduktion og fremstilling af sunde fødevarer.

Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark, kommenterer: “Studieturen var en givende oplevelse, hvor Folketingets politikere fik en enestående mulighed for at dykke ned i den komplekse blå værdikæde. Den danske fiskerisektor er ikke blot enkeltsidet, men involverer et bredt spektrum af aktører og sektorer. Derfor er det vigtigt at opretholde et helhedsperspektiv på både fiskeri- og forarbejdningssektoren i Danmark. Dette bidrager ikke kun til en bedre forståelse af sektorens dynamik, men også til at identificere muligheder og udfordringer på tværs af hele værdikæden.”

Under studieturen fik udvalgets medlemmer mulighed for at besøge forskellige nøgleaktører, herunder fiskemel- og fiskeolieproducenten FF Skagen, pelagiske fartøjer samt Skagen Salmon, som er en moderne landbaseret producent af opdrætslaks. Derudover havde udvalgets medlemmer også den spændende mulighed for at besøge Skagens Kunstmuseer. Her blev de introduceret til Skagens rige historie som både en vigtig fiskerby og et centrum for kunstnerisk inspiration.

Se flere billeder fra studieturen her.