News

Pressemeddelelse: Storbritanniens planer om permanent lukning for tobisfiskeri truer Danmarks fiskerisektor

2024.1.31

PRESSEMEDDELSE: Den 31. januar meddelte Storbritanniens regering, at tobisfiskeriet i de engelske farvande vil blive permanent lukket fra april 2024. Beslutningen strider imod samarbejdsaftalen mellem EU og UK, mangler videnskabeligt belæg og vil medføre betydelige konsekvenser for fiskeri- og forarbejdningssektoren i Danmark og EU. Vi opfordrer kraftigt den danske regering og EU til at arbejde konsekvent imod denne beslutning.

Den 31. januar meddelte Storbritanniens regering, at tobisfiskeriet i de engelske farvande vil blive totalt og permanent lukket fra april 2024. Beslutningen er resultatet af en offentlig høring, hvor Marine Ingredients Denmark og andre organisationer har opponeret kraftigt mod lukningen, som strider imod den samarbejdsaftale, som blev indgået i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.

Begrundelsen for den permanente lukning af tobisfiskeriet fra april 2024 angives som tobisens rolle som fødekilde for havfugle og havpattedyr. Marine Ingredients Denmark har gentagne gange påpeget, at alle videnskabelige evalueringer af tobisfiskeriet ikke viser varige miljømæssige effekter i havmiljøet.

Forslaget adskiller sig fra de videnskabelige anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), som i årtier har dannet grundlag for fastsættelse af fiskerimuligheder i de europæiske farvande, herunder også for tobis, og bryder med den etablerede biologiske rådgivning. I et samarbejde mellem DTU Aqua og internationale forskere er konklusionen endvidere, at tobisbestandens størrelse ikke væsentligt påvirker andre fiskebestande, havpattedyr eller havfugle. Der er derfor ingen videnskabelig begrundelse for, at en permanent lukning af tobisfiskeriet i de engelske farvande fra april 2024 specifikt gavner natur- og havmiljøet.

Storbritanniens regeringsbeslutning om at indføre en permanent lukning af tobisfiskeriet fra april 2024 er problematisk. Danske fiskere har betalt en høj pris for adgangen til at fiske i britisk farvand som en del af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien. Storbritanniens ønske om at forbyde tobisfiskeri går imod denne aftale og påvirker især Danmark, da Storbritannien i meget begrænset omfang selv fisker efter tobis.

Fiskeriet efter tobis i britisk farvand har har siden 2015 dannet grundlaget for en eksport på i alt 2,7 milliarder kroner i form af fiskeolie og fiskemel. Fabrikker, der producerer disse produkter, modtager årligt omkring 100.000 tons tobis fra området. Uden disse råvarer risikerer vi væsentlige økonomiske konsekvenser for hele fiskeriindustrien og værdikæden.

Fiskemel og fiskeolie er afgørende ingredienser i akvakulturen, og tobis fra britisk farvand bidrog i 2023 direkte til produktionen af 120.000 tons opdrættede fisk, herunder lakseopdræt i Skotland. Storbritannien er en af de største importører af fiskemel og fiskeolie fra EU. Et fald i produktionen af disse produkter vil derfor også påvirke både Storbritannien og Skotland økonomisk.

En permanent lukning af tobisfiskeriet fra april 2024 mangler ikke kun videnskabelig støtte, men går også imod samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien. Konsekvenserne vil være betydelige i hele værdikæden fra fangst til foder til fødevarer, på tværs af Danmark, EU og Storbritannien. Marine Ingredients Denmark opfordrer kraftigt den danske regering og EU til prompte at handle imod en lukning af fiskeriet og sikre overholdelse af samarbejdsaftalen med Storbritannien.

Se meddelelse fra Storbritanniens regering her.

Find flere artikler om emnet fra Marine Ingredients Denmark her.