News

Besøg i Folketinget: Danmark skal kæmpe for fiskeriet i britisk farvand

2023.10.11

Marine Ingredients Denmark besøgte sammen med Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 11. oktober 2023 for at gøre opmærksom på de potentielt voldsomme konsekvenser af det britiske forslag om at forbyde tobisfiskeri i britiske farvande.

Selvom gensidig adgang til hinandens farvande, er en afgørende del af Brexit-aftalen, har Storbritannien nu planer om at stoppe for adgang til dele af deres farvande, hvor især Danmark fisker. Hvis dette sker, er det manglende overholdelse af den indgåede Brexit-aftale, og det vil have betydelige negative konsekvenser for fiskeriet samt forarbejdningsvirksomhederne, og beskæftigelsen i Nord- og Vestjylland.

For at gøre politikere opmærksomme på problemstillingen og de negative konsekvenser, har den danske fiskeribranche samt fiskemel- og fiskeoliebranche slået sig sammen. Dette handler ikke kun om konsekvenserne for fiskeriet og forarbejdningsvirksomhederne, men også om at beskytte danske arbejdspladser og sikre, at Storbritannien overholder aftalerne fra Brexit.

DTU Aqua har udført en omfattende evaluering af tobisfiskeriet og har konkluderet, at der ikke er nogen vedvarende negative virkninger på havmiljøet. Ligeledes fastslår DTU Aqua, at tobisbestandens størrelse ikke påvirker andre fiskebestande, havpattedyr eller havfugle. Dette understreger, at fiskeriet er bæredygtigt.

Det er vigtigt at påpege, at Storbritannien skal overholde handelsaftalen med EU, og det er misligeholdelse, hvis de nu lukker for adgang for danske fiskere. Vi håber, at danske politikere vil kæmpe for at bevare de mange arbejdspladser, der står på spil, da de spiller en afgørende rolle for udviklingen i Nord- og Vestjylland samt det danske kystsamfund.

Vi opfordrer regeringen til at prioritere denne sag højt og arbejde på at lægge pres på både EU-Kommissionen og Storbritannien for at undgå, at omkostningerne ved Brexit vokser yderligere. Vi håber, at politikerne vil bidrage til at sikre dette.

Læs hele vores budskabspapir her: Danmark skal kæmpe for fiskeriet i britisk farvand