News

Ny version af Code of Conduct understreger branchens ansvarlighed og samarbejde

2024.1.3

Marine Ingredients Denmark opdaterer sin Code of Conduct for håndtering af vejning og krav om artskontrol ved landinger og leverancer til de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter. Vores Code of Conduct understreger branchens fokus på ansvarlighed, bæredygtighed og samarbejde og sikrer både effektiv rapportering og et tættere samarbejde med myndigheder og forskningsmiljøet.

Den seneste version af Code of Conduct præciserer kravene til de akkrediterede tredjepartsinspektionsvirksomheder. Disse virksomheder udfører vigtige opgaver såsom prøvetagning, artskontrol og vejning for fabrikkerne. For medlemmerne af MID indebærer opdateringen af retningslinjerne en mere detaljeret procesbeskrivelse, der sigter mod at sikre en mere ensartet og effektiv rapportering.

Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark: “Den danske produktion stræber efter at være en pioner inden for sporbarhed, bæredygtighed og gennemsigtighed. Vi lægger stor vægt på at sætte høje standarder for vores tredjepartspartnere, der har været essentielle i revisionsprocessen. Effektiv rapportering, nøjagtig dataindsamling og et forstærket samarbejde med offentlige myndigheder og forskere er afgørende for vores fremtidige kurs.

Ensartet Rapportering og Registrering

MID’s medlemmer lægger vægt på ensartet rapportering og ønsker, at inspektionsvirksomhederne udarbejder standardiserede rapporteringsblanketter. Disse blanketter skal gøre det nemmere for alle involverede parter at genkende og forstå indholdet, uanset hvor landingen finder sted. Registrering af eventuelle bifangster fra danske fartøjer udvides til at omfatte antal styk pr. art. Endvidere skal det endelige landingsopgørelse for danske fartøjer inkludere det aktuelle logbogsbladsnummer for den pågældende last.

Kontrol og Samarbejde

For at sikre overholdelse af rapporteringskravene og fremme samarbejdet med myndighederne ønsker MID’s medlemmer, at prøveudtagning, artssortering og processen fra losning til vejning videoovervåges. Dette skal ske med skjult realtidsadgang for Fiskerikontrollen, som også skal have indflydelse på placering og antal overvågningskameraer.

Ny Fokus på Forskningspartnerskab

En ny tilføjelse til den opdaterede Code of Conduct er, at fiskeprøver taget af danske fartøjer til brug for DTU (Danmarks Tekniske Universitet) nu håndteres af tredjepartsvirksomhederne. Dette skridt sigter mod at sikre, at forskningsmiljøet altid har adgang til de fornødne fiskeprøver.

Ensartede Betingelser for Norske Fartøjer

Herudover ligestilles norske fartøjer nu med danske ved landinger af pelagiske fisk til produktion af fiskemel og fiskeolie i Danmark. Læs mere her.

Find den nye MID Code of Conduct version 3 her

Den nye Code of Conduct kan tilgås her: MID – Code of Conduct V3

Kontakt venligst Marine Ingredients Denmark for de tilhørende bilag.