News

EU indleder konsultation med Storbritannien om tobisfiskeriet

2024.4.16

EU har den 16. april 2024 påbegyndt konsultationer med Storbritannien som følge af Storbritanniens beslutning om at lukke for tobisfiskeriet. Konsultationen har baggrund i handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK, hvor begge parter har aftalt, at man indgår i evidensbaserede, proportionelle og ikke-diskriminerende foranstaltninger for havbeskyttelse.

Siden den 26. marts 2024 har Storbritannien lukket for tobisfiskeriet i britiske og skotske farvande. Beslutningen har medført, at EU’s fartøjer – og særligt de danske fartøjer – har fået yderst begrænset adgang til tobisfiskeriet i disse områder. EU vil på den baggrund derfor nu undersøge, hvorvidt Storbritanniens beslutning lever op til samarbejdsaftalen med UK.

Anmodningen om den formelle konsultation indleder procedurer i henhold til samarbejdsaftalen med henblik på at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter. Begge parter har således nu 30 dage til at finde en tilfredsstillende løsning.

Marine Ingredients Denmark ser meget positivt på, at man fra EU’s side er gået i gang med konsultationen. Siden udmeldingen om Storbritanniens lukning af tobisfiskeriet den 31. januar 2024, har vi anbefalet en grundig undersøgelse af de juridiske implikationer i den britiske beslutning. Vi vil derfor følge sagen nøje og med stor interesse.

Som direktør Anne Mette Bæk tidligere har udtalt, er det dybt alvorligt, hvis EU og statslederne i EU lader Storbritannien løbe fra deres aftale. Det er en meget kritisk situation. Der er tale om betydelige værdier for Danmark, og det er vores klare overbevisning, at der her er tale om brud på brexit-aftalens ordlyd om, at der skal tildeles gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande.

Marine Ingredients Denmark har gentagne gange fremhævet, at Storbritanniens beslutning er imod den videnskabelige rådgivning fra ICES. Forvaltningen af tobisfiskeri tager netop hensyn til økosystemet og de forskellige marine arter, der er afhængige af tobis som en vigtig del af deres fødekæde.

Tobisfiskeriet udgør en betydelig del af værdikæden i fiskeri- og forarbejdningsindustrien, da det bidrager til produktionen af vigtige ingredienser til akvakultur. Uden disse råvarer står industrien over for betydelige økonomiske og miljømæssigt bæredygtige udfordringer.

Læs mere om EU’s konsultation her.

Læs også tidligere artikler fra Marine Ingredients Denmark her:

  • DR: Storbritanniens beslutning om at lukke tobisfiskeri vækker bekymring i fiskeri- og forarbejdningssektoren (link)
  • Pressemeddelelse: Storbritannien bryder med brexitaftale og ødelægger lovende tobissæson (link)
  • MID: ICES skal rådgive om tobis i Storbritannien (link)