News

MID: ICES skal rådgive om tobis i Storbritannien

2023.12.1

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), Fiskeriordfører Mads Fuglede (V), og MEP Asger Christensen (V) har den 1. december 2023 udgivet et debatindlæg om det igangværende forslag i Storbritannien om at forbyde tobisfiskeri i deres farvande.

Den danske minister har haft vigtige møder med den britiske fiskeriminister for at belyse konsekvenserne af et muligt forbud. Brexit har betydelige konsekvenser for dansk fiskeri og følgeerhverv, og et forbud mod tobisfiskeri i britiske farvande vil være i strid mod samarbejdsaftalen efter Brexit.

Ministeriet takker derfor også MIDs foretræde den 11. oktober i Folketinget, hvor vi sammen med DFPO og DPPO besøgte Folketinget. Det handler ikke kun om konsekvenserne for fiskeriet og forarbejdningsvirksomhederne, men også om at beskytte danske arbejdspladser og sikre, at Storbritannien overholder aftalerne fra Brexit. Vi har siden den første høring i maj 2023 påpeget, at det britiske forslag mangler et solidt videnskabeligt grundlag fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES.

Vi håber på en løsning, der både tager hensyn til miljøet og fiskeriets bæredygtighed, samtidig med at den indgåede samarbejdsaftale mellem UK og EU respekteres.

Læs hele debatindlægget her.

Find en overblik over Marine Ingredients Denmarks artikler om emnet her:

  • Marine Ingredients Denmarks høringssvar til det britiske forslag: link.
  • Konsekvenser som følge af lukning af tobisfiskeriet i britiske farvande: link.
  • Foretræde til Folketinget den 11. oktober 2023: link.
  • Marine Ingredients Denmarks høringssvar til det skotske forslag: link.