News

Pressemeddelelse: Storbritannien bryder med brexitaftale og ødelægger lovende tobissæson

2024.2.29

I dag fremlagde Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) de videnskabelige anbefalinger til fastsættelse af fiskekvoterne for tobis. Selvom anbefalingerne lover godt for fiskeriet, kommer Storbritannien – stik imod Brexit-aftalen – til at ødelægge fiskeriet efter tobis. Storbritannien har varslet total lukning af fiskepladserne i britisk farvand, hvor op til 75% af fiskeriet normalt foregår. Situationen er uacceptabel og meget alvorlig lyder det fra fiskerierhvervet og fiskemelsindustrien.

I dag har biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd overbragt en god nyhed til den danske fiskerisektor. Bestanden af tobis er velforvaltet. Der er videnskabeligt grundlag for et bæredygtig fiskeri på rundt regnet 167.000 tons tobis. Fiskeriet har en samlet værdi på mere end 500 mio. kr. i 2024. Fiskeriet efter tobis er derfor af afgørende betydning for økonomien og beskæftigelsen i de fiskeriafhængige kommuner i Nord- og Vestjylland.

Forvaltningen af tobis er økosystembaseret. Det vil sige kvoteanbefalingerne tager særlige hensyn til de fisk, fugle og havpattedyr, som er afhængige af tobis som fødegrundlag. Hvis der er tobis tilovers, kan fiskerne bæredygtigt høste på det overskud. Og her vurderer eksperterne, at der er et overskud på 167.000 tons, som de danske fiskere kan fange.

Alligevel er den samlede fiskerisektor meget bekymrede for den kommende tobissæson. For Storbritannien har, til trods for, at de danske fiskere har betalt dyrt for at få lov at fiske i britisk farvand i forbindelse med Brexit og til trods for, at tobisbestanden har det godt, besluttet at forbyde fiskeri efter tobis i britisk farvand. Det er en skandale og en ydmygelse af EU, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

Tobisbestanden har det godt. Fiskeriet er bæredygtigt. Vi har betalt dyrt for at få lov at fiske i britisk farvand. Derfor er det under al kritik, at Storbritannien driver gæk med EU og fra den ene dag til den anden forbyder fiskeriet efter tobis. Det er en ydmygelse af EU og et stort slag imod dansk fiskeri, som kommer til at kunne mærkes i de danske havne, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Konkret skal langt størstedelen af den samlede kvote fanges i det, der hedder område 1, hvor anbefalingen er på 130.000 tons tobis, der har en værdi på små 400 millioner for de danske fiskere. Derfor er sagen meget alvorlig.

Storbritanniens lukning af tobisfiskeriet er besluttet i en proces fri for uafhængig videnskabelig rådgivning og proportionalitet. Beslutningen er klokkeklart i strid med den Brexitaftale man indgik 24. december 2020. Der hvor jeg kommer fra, der er en aftale en aftale. Hvis man bryder en aftale, så har det konsekvenser.

Storbritannien fik med Brexit privilegeret adgang til EU’s fri marked, vi købte os til fiskeadgang. Hvis adgangen til at fiske uretmæssigt forsvinder for os, så må adgangen til det fri marked forsvinde for UK. Det princip blev etableret med Brexitaftalen og skal nu holdes i hævd. Ellers er aftalen værdiløs for os og resten af EU’s fiskere., siger Jens Schneider Rasmussen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Brexitaftalen skal overholdes

Det er ikke kun fiskeriet der rammes af, at Storbritannien har besluttet at forbyde tobisfiskeriet. Det får også konsekvenser for fiskeolie- og fiskemelsindustrien. Landingerne af tobis fra det britiske område er historisk vigtige og har dannet grundlag for en dansk eksport af fiskeolie og fiskemel på i alt 2,7 milliarder kroner siden 2015.

Derfor er det afgørende, at Storbritannien ikke får lov til at løbe fra den brexit-aftale, de har indgået med EU, der netop giver EU’s fiskere adgang til at fiske i britisk farvand.

– Det er dybt alvorligt hvis EU, og statslederne i EU, lader Storbritannien løbe fra deres aftale. Det er en meget kritisk situation. Der er tale om betydelige værdier for Danmark, og det er vores klare overbevisning, at der her er tale om brud på brexit-aftalens ordlyd om, at der skal tildeles gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande. Derfor opfordrer vi fortsat til, at juraen i den britiske beslutning endevendes, siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

Storbritanniens beslutning om at forbyde fiskeriet efter tobis gælder fra 1. april i år. Præcis samtidig med, at de danske fiskere normalt vil påbegynde fiskeriet efter tobis.

Fakta

ICES’ rådgivning for tobisfiskeriet i 2024

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
132.315 tons 35.952 tons 0 0

Kilde: ICES

Yderligere information

Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, 51199537

Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, 61660978

Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark, 50477749