News

DR: Storbritanniens beslutning om at lukke tobisfiskeri vækker bekymring i fiskeri- og forarbejdningssektoren

2024.3.20

DR har for nylig bragt flere indslag  om Storbritanniens beslutning om at stoppe tobisfiskeriet i den britiske del af Nordsøen og de konsekvenser, det vil have for fiskeri- og forarbejdningsindustrien i Danmark.

Tobis er en vigtig del af fødekæden for flere marine arter og fugle. Britiske myndigheder henviser til, at beslutningen er taget med henblik på at beskytte en række truede havfuglearter. Dog påpeger professor Anna Rindorf fra DTU Aqua, at effekten af dette indgreb på tobisbestanden kan være begrænset, og dets positive indvirkning på biodiversiteten er tvivlsom.

Marine Ingredients Denmark har gentagne gange fremhævet, at Storbritanniens beslutning er imod den videnskabelige rådgivning fra ICES. Forvaltningen af tobisfiskeri tager netop hensyn til økosystemet og de forskellige marine arter, der er afhængige af tobis som en vigtig del af deres fødekæde.

Det er værd at bemærke, som DR også påpeger, at tobis ikke er en spisefisk, men en vigtig proteinkilde. Den anvendes primært til produktion af fiskeolie og fiskemel, der igen bruges i foder til både fisk og dyr. Danske fiskere har 96 procent af EU’s tobiskvote i Nordsøen, og fiskeriet foregår fra april til juli.

Tobisfiskeriet udgør en betydelig del af værdikæden i fiskeri- og forarbejdningsindustrien, da det bidrager til produktionen af vigtige ingredienser til akvakultur. Uden disse råvarer står industrien over for betydelige økonomiske og miljømæssigt bæredygtige udfordringer.

Den permanente lukning af tobisfiskeriet mangler videnskabelig støtte og bryder EU-Storbritannien-samarbejdsaftalen. Konsekvenserne af dette berører hele værdikæden fra fangst til fødevareproduktion og påvirker Danmark, EU og Storbritannien. Marine Ingredients Denmark opfordrer kraftigt den danske regering og EU til at handle hurtigt for at sikre, at Storbritannien overholder den indgåede aftale med EU.

Læs alle artiklerne fra DR her.