Høringssvar

Skotsk forslag om at lukke tobisfiskeriet: det videnskabelige grundlag mangler

2023.10.13

Marine Ingredients Denmark (MID) har den 12. oktober 2023 indsendt høringssvar til den skotske høring vedrørende forslaget om at lukke tobisfiskeri i alle skotske farvande. Vi opfordrer kraftigt den skotske regering til at overveje de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

Den skotske regering har foreslået at lukke tobisfiskeriet i skotsk farvand og har inviteret til en høringsrunde, hvor MID nu har indsendt sit høringssvar. Vi opfordrer den skotske regering til at overveje de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

MID anbefaler kraftigt, at den skotske regering bør følge de videnskabelige råd fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Forslaget om at lukke tobisfiskeri i alle skotske farvande afviger fra de etablerede videnskabelige anbefalinger fra ICES.

Tobis er en kortlivet fiskeart, der ikke direkte anvendes som føde til mennesker, men den indeholder vitale proteiner og fedtstoffer, der er afgørende som foderingredienser i akvakulturproduktionen.

Den videnskabelige evidens er usikker

MID opfordrer den skotske regering til at følge den videnskabelige evidens, som viser, at der ikke er klare beviser for hverken negative eller positive påvirkninger ved en evt. lukning af tobisfiskeriet.

Den videnskabelige evidens, der er fremlagt i den skotske høringsrapport, er usikker, som det fremgår af følgende: “Therefore, predicting the effect of further fishery closures on sandeel abundance and their availability to marine top-predators is difficult, as the effect of the closure could be concealed by other sources of mortality. This could be reflected in the data following 2000, as other factors such as environmental forcing or high natural mortality rates may influence sandeel abundances irrespective of anthropogenic pressures” (Poloczanska et al., 2004).

Der er altså ikke videnskabelig evidens for, at en evt. lukning vil forbedre havmiljøet. For fuglearter som søpapegøjer, lomvier og lunder har Serale et al. (2023) vist, at der ikke er klare beviser for negative eller positive påvirkninger af tobisfiskeriet eller en evt. lukning heraf.

Lukning af tobisfiskeriet kan føre til et skift af fiskeriet mod andre arter, hvilket kan medføre til ubalancer i økosystemet. Ubalancer i økosystemet kan have vidtgående konsekvenser og forstyrre det skrøbelige samspil mellem arterne, hvilket kan medføre tab af biodiversitet. Forslaget bør derfor også tage hensyn til de potentielle miljømæssige konsekvenser, især med hensyn til søfuglebestandene og det bredere økosystem.

Negative økonomiske konsekvenser bør også overvejes, herunder de potentielle konsekvenser for Skotland

Det Europæiske Markedsobservatorium for Fiskevarer- og Akvakulturprodukter (EUMOFA) har for nylig offentliggjort deres 2023 rapport om produktionen af fiskemel og fiskeolie. Rapporten fremhæver, at Storbritanniens er blandt de førende importører af fiskemel og fiskeolie produceret i EU. Et fald i produktionen af europæisk fiskemel og fiskeolie vil derfor også få økonomiske konsekvenser for både Storbritannien og Skotland.

Det europæiske tobisfiskeri har historisk set været vigtigt for det globale marked for fiskemel og fiskeolie, og akvakulturproducenterne er afhængige af foderfisk såsom tobis. En lukning af tobisfiskeriet kan forstyrre forsyningskæder, negativt påvirke beskæftigelsen og udløse en kædereaktion, der vil ramme lokale økonomier – herunder i Skotland.  Tobisfiskeriets betydning illustreres ved, at 100.000 tons tobis bidrager til produktionen af 120.000 tons opdrættede fisk hvert år.

Læs hele MID’s høringssvar her: MID Høringssvar til skotsk forslag om tobisfiskeri

Læs også mere om den skotske høring her.