News

MID interviewet til SeafoodSource om Storbritanniens tobisforbud

2024.2.22

I SeafoodSources seneste nyheder deler Marine Ingredients Denmarks direktør, Anne Mette Bæk, synspunkter om Storbritanniens beslutning om at stoppe tobisfiskeriet i slutningen af marts 2024.

Beslutningen, som strider imod EU’s og UK’s samarbejdsaftale, diskuteres med fokus på konsekvenserne for fiskeri- og forarbejdningssektoren i både Danmark og EU. Marine Ingredients Denmark har gentagne gange opponeret imod denne beslutning og er nu interviewet til det internationale magasin, SeafoodSource.

Direktør Anne Mette Bæk kommenterer bl.a.: ”På trods af vores aktive deltagelse i offentlige høringer er vi skuffede over, at vores bekymringer ikke er blevet taget i betragtning. Der findes ingen videnskabelig begrundelse for en permanent lukning af tobisfiskeriet i engelske farvande fra slutningen af marts 2024.”

Læs hele artiklen fra SeafoodSource her (på engelsk).

Læs også Marine Ingredients Denmarks pressemeddelelse her.