News

Foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

2021.5.26

Marine Ingredients Denmark var sammen med DFPO og DPPO i dag d. 26. maj 2021 til foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Foretrædet kom på baggrund af et samlet opråb fra de tre foreninger.

Anne Mette havde lejlighed til at præsentere erhvervets synspunkter på den kritiske situation for industrifiskeriet og fiskemelsfabrikkerne som følger af Brexit og de kraftigt reducerede kvoter gennem de senere år. Særligt i fokus var årets rådgivning for brisling i Nordsøen.

Et af industriens hovedbudskaber er, at der skal udvikles langsigtede forvaltningsplaner for industriarterne, så vi undgår yoyo-kvoter og nedadgående tendenser. Industrien har mistet mere end halvdelen af sit råvaregrundlag fra 2017 til i dag.

Det skyldes især, at de biologiske modeller bliver stadigt mere komplekse og får tilført flere og flere lag af forsigtighed i kvoterådgivningen. Særligt den parameter, der i marinbiologien er døbt Fcap, er problematisk.

”Fcap” er en sikkerhedsparameter, der i kvoteberegningsmodellerne sørger for, at en fiskebestands gydebiomasse ikke kommer under en fastsat nedre grænse kaldet ”Blim”. Ved modelberegningerne fastsættes den fiskeridødelighed (Fcap) som sikrer, at der er 95 procents sandsynlighed for at gydebestanden holder sig over den nedre grænse, når årets fiskeri er afsluttet.

Fcap er med andre ord en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Og ifølge Søren Anker Pedersen, Chefbiolog i MID, er netop Fcap behæftet med stor usikkerhed, særligt når den anvendes til kortlivede fiskearter.

”Fcap-parameteren egner sig bedre til arter med lang levetid, som for eksempel torsk. Kortlivede arter, så som brisling, er meget gode til at genopbygge sig selv, og derfor er den ekstra forsigtighed (Fcap) i den sammenhæng overdreven”

 

Brisling MSY med og uden Fcap

Som man kan se på figuren ovenfor, betyder den ekstra sikkerhedsforanstaltning meget store tabte kvotemuligheder hvert eneste år. Kvotemuligheder, der kunne sikre arbejdspladser i Vandkantsdanmark.

Miljø- og Fødevareudvalget mødte talstærkt op, og medlemmerne fulgte op med relevante spørgsmål.

 

Deltagere til foretræde var:

  • Jes Bjerregaard, formand, MID
  • Anne Mette Bæk, direktør, MID
  • Fridi Magnussen, formand, DPPO
  • Esben Sverdrup Jensen, direktør, DPPO
  • Jesper Juul Larsen, bestyrelsesmedlem, DFPO
  • Ole Lundberg Madsen, underdirektør, DFPO

Se hele præsentationen her.