Danish

Det samlede fiskerierhverv sender opråb til politikere

2021.5.17

MID har sammen med DPPO og DFPO henvendt sig til Christiansborgs fiskeriordførere for at gøre opmærksom på den meget kritiske situation, erhvervet lige nu står i.

Nordsøbrisling er en af de vigtigste bestande for det danske fiskerierhverv. Den lille proteinfisk fiskes overvejende af danske fartøjer og landes til fabrikkerne i Thyborøn, Hanstholm og Skagen, hvor den forarbejdes til fiskemel og fiskeolie, som eksporteres verden over.

I år er den biologiske anbefaling, at der kan fiskes 106.000 tons det kommende år.

Udsigten til en meget lav brislingekvote er uventet, da der er fra både biologernes og fiskernes synspunkt er tale om en god og sund bestand. Med den foreslåede kvote vil bestanden vokse med 29 pct. frem til næste år.

Vi mener ikke, at det lige nu er tidspunktet at øge bestandsstørrelsen yderligere. Situationen er kritisk for industrifiskeriet og fiskemelsfabrikkerne i Danmark på grund af de meget lave tobiskvoter og talrige post-Brexit effekter.

Uden at kompromittere bestandens fortsatte bæredygtighed kan kvoten fastsættes til 200.000 tons, hvilket er en samlet klar opfordring fra erhvervet.

”Hvis ikke der bliver skredet ind med politisk handling, så kommer det til at koste arbejdspladser i Kystdanmark i den nærmeste fremtid” siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark og uddyber

 ”ingen er mere interesserede i, at fiskeriet foregår på et bæredygtigt niveau end os, der lever af fiskeriet. Men når de biologiske modeller har fået så mange lag af forsigtighedsprincipper, at kvoten er halveret i forhold til det niveau, der ville give det optimale fiskeritryk, så er vi langt ude over at gå med livrem og seler. Det er som at gå med mundbind i sin egen dagligstue. Så forsigtige behøver vi ikke at være, når der er så mange arbejdspladser på spil”.

Du kan læse det centrale budskabspapir der blev sendt til politikerne her.