News

Fødevarestyrelsen: Det er ikke skadeligt at spise opdrætsfisk

2021.2.9

Folketingspolitikeren Susanne Zimmer (løsgænger, tidl. Alternativet) har fremsat tre kritiske spørgsmål om indtag af opdrætsfisk overfor Fødevareministeren. Fødevareministeren har netop svaret på spørgsmålene, og bekræfter endnu engang, at opdrætsfisk ikke indeholder problematiske stoffer, og at der er strenge krav til det foder, der anvendes til opdrætsfisk.

Susanne Zimmer spurgte blandt andet, om der er forhøjede niveauer af dioxin, PCB og kviksølv i opdrætsfisk, ligesom hun bad om Fødevarestyrelsens vurdering af, om laks forsager kræft, fedme og diabetes. Alle er blankt afvist.

 

  1. ”Vil ministeren oversende en faglig redegørelse fra Fødevarestyrelsen om indholdet af dioxin, PCB og kviksølv i opdrættede laks og ørreder i forhold til vilde laks og ørreder?” 
  2. Vil ministeren kommentere Fødevarestyrelsens informationsvideo om gravides indtag af fisk offentliggjort på Mad Med Mindre Kemis profil på Facebook den 10. november 2020, hvor det bl.a. anbefales at spise opdrættede fisk? Der henvises til https://fb.watch/2GHd6kbDNW/. Vil ministeren oplyse, hvorvidt Mad Med Mindre Kemi vil svare på kommentarerne til opslaget, hvoraf det bl.a. fremgår, at opdrættede ørred og laks indeholder flere tungmetaller og miljøgifte end vilde ørreder og laks? 
  3. Ministeren bedes oversende Fødevarestyrelsens faglige vurdering af artiklen ”Laks (og livstruende sygdomme på) menuen” fra Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsblad Sportsfiskeren fra april 2012, hvor der bl.a. argumenteres for at opdrætslaks er kræftfremkaldende og øger risikoen for fedme og diabetes?

 

Fødevarestyrelsen lægger i svarene særlig vægt på den meget strenge kontrol med både foder og akvakulturproducenter, men fremhæver også, at prøver fra opdrætsfisk ofte ligger meget langt under myndighedernes grænseværdier.

”Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af opdrættede fisk for tungmetaller. I 2019 blev der undersøgt bl.a. fem ørreder, som havde indhold op til 0,03 mg/kg, hvor grænseværdien er 0,5 mg/kg. Indholdet i de opdrættede ørreder var altså mere end en faktor 10 under grænseværdien”.

På spørgsmålet om gravides indtag af fisk, der refererer til en video, som MID tidl. har omtalt, er der heller ingen slinger i valsen fra myndighedernes side:

”Kviksølv ophobes gennem fødekæden, hvorfor store gamle fisk har højere indhold end mindre fisk. Opdrættede fisk har generelt et lavt indhold af kviksølv, da de fodres med foder, som skal overholde grænseværdier for kviksølv.”

I forhold til spørgsmålet om opdrætsfisk skulle forårsage kræft, understreger Fødevarestyrelsen, at det er rigtigt, at PCB og dioxin er kræftfremkaldende. Netop derfor er de forbudt i fiskefoder, og fiskemelsindustrien renser hvert år de dioxinholdige fisk for dioxin og anden forurening, så de kan være til nytte og gavn i fødekæden.  Fødevarestyrelsen skriver:

Foder til opdrættede fisk må ikke indeholde tungmetaller eller anden forurening som kan udgøre en risiko for dyrs eller menneskers sundhed, og er derfor underlagt restriktioner

De mange myter og fordomme, om at der skulle være problematiske stoffer i opdrætsfisk, er dermed endnu engang afvist af Fødevarestyrelsen .