News

Fødevarestyrelsens faktaark afliver flere myter om opdrætsfisk

2021.1.11

Fra tid til anden bliver opdrætsfisk som laks og ørred fejlagtigt angivet som giftigt. Derfor er det kærkomment, at Fødevarestyrelsen i sit faktaark gennemgår nogle af de sejlivede forkerte påstande om opdrætsfisk:

“Igennem årene har der været forskellige rygter/TV-udsendelser mv, hvor der har været påstande omkring omfattende problemer med uønskede stoffer i opdrættede fisk. I Fødevarestyrelsens kontrol har vi ikke grundlag for at mistænke hverken fiskefoder eller dambrugsfisk for at indeholde “giftstoffer”.

Fødevarevirksomhederne bliver kontrolleret

Der er meget klare og strenge regler til fødevareproduktion i Danmark og EU. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at fødevarevirksomheder lever op til reglerne, og fører løbende tilsyn på virksomhederne inkl. foderproducenter og fiskebrug. De tager f.eks. stikprøver af fisk og foder til kontrol af kemiske forureninger, rester af veterinære lægemidler samt andre uønskede stoffer. Både danskproducerede og importerede fisk og foder kontrolleres.

De undersøgelser, som Fødevarestyrelsen har lavet af opdrættede norske laks, viser meget lave indhold af miljøforureninger som dioxin og PCB. Indholdet af dioxin og PCB er væsentligt lavere end for vildlaks fx fra Østersøen, hvor laksene har et særligt højt indhold på grund af det lukkede farvand og industrien i østersølandene gennem tiden. Indhold af kviksølv i opdrættede fisk er ligeledes lavt. Indhold af kviksølv er især højt i store vilde fisk som fx sværdfisk og hajer.

Fødevarestyrelsens undersøgelser af foder viser ligeledes, at der ikke er problemer med uønskede stoffer og fodertilsætningsstoffer i foder. Også her bliver der både udført fysisk og analytisk kontrol på alle fodervirksomheder, der producerer, importerer og forhandler foder til opdrætsfisk. Her bliver fodervirksomhedernes kvalitetsstyringssystem, indgående varer, sporbarhed, hygiejne, tilsatte stoffer, overholdelse af grænseværdier m.m. kontrolleret.

Skift tunen ud med laks, når du er gravid eller ammer

Kend kemien, der er Fødevarestyrelsens informative underafdeling der hjælper forbrugerne med at finde al viden om kemi i bl.a. fødevarer., lavede inden jul en video, hvor de be-/afkræfter nogle af myterne om fisk og opdrætsfisk.

Her bekræfter de, at man skal undgå tun når man er gravid. Men man skal samtidig følge det nye klima-kostråd om at spise mere fisk. Både rødspætter, torsk og opdrættet laks og ørred anbefales for både gravide, børn og alle andre.

 

Se Fødevarestyrelsens faktaark om opdrætsfisk her