News

Bundtrawlfiskeri har en lavere miljømæssig påvirkning end proteinkilder fra landbruget

2023.8.7

Brugen af bundtrawlfiskeri møder ofte modstand grundet dets påvirkning af havbunden og CO2 udledning. En ny videnskabelig gennemgang fra ICES (International Council for The Exploration Of The Sea) viser dog, at bundtravlfiskeri er bæredygtigt når de rette foranstaltninger er på plads og at det har en lavere miljømæssig påvirkning end proteinkilder fra f.eks. landbruget. Fokus bør derfor være på forvaltningen fremfor et evt. forbud.

Det anslås, at bundtrawl udgør 26 % af de globale havfiskerifangster, og er en betydelig kilde til beskæftigelse og madforbrug – ikke mindst i forhold til FN’s mål om bæredygtig udvikling. Ud fra dette perspektiv kan bundtrawl betragtes som en form for fødevareproduktion, og dets bæredygtighed bør sammenlignes med andre metoder til fødevareproduktionen. Som med enhver anden fødevareproduktion har bundtrawl også en miljømæssig påvirkning og ICES’ gennemgang viser, at bundtrawl har en lavere miljømæssig påvirkning end landbrug, når det kommer til f.eks. vandforbrug, antibiotikaforbrug og frigivelse af næringsstoffer.

Monitorering og effektiv styring har vist sig at være særligt nyttigt i forhold til at reducere de negative miljøpåvirkninger af bundtrawlfiskeri. Derudover kan certificeringer såsom Marine Stewardship Council (MSC) sikre, at fiskeriet lever op til bæredygtighedsprincipper. Disse bæredygtighedsevalueringer tager ikke kun hensyn til målbestandens tilstand, men også fangstmetodens havmiljøpåvirkninger og har specifikke kriterier for særligt bundtrawlets påvirkninger i havet. Marine Ingredients Denmark prioriterer bæredygtighed igennem hele værdikæden og er således enig i, at certificeringer som MSC styrker en bæredygtig produktion.

Læs ICES’ gennemgang her.

Du kan også læse mere om bæredygtighed på vores hjemmeside her.