News & Events

Miljøstyrelsens BREF-dag 2017

Hvert år afholder Miljøstyrelsen en BREF-dag dedikeret til at oplyse virksomheder, kommuner, brancheforeninger og øvrige interessenter om, hvordan revisionen af IED-direktivet foregår, og hvordan disse interessenter kan få indflydelse på processen og de endelige bindende BAT-konklusioner.  I år var vi inviteret til at holde et oplæg om den forberedende fase i arbejdet med BREF. På vegne af både Marine Ingredients Denmark og EUfishmeal gav Anne Mette de godt 200 deltagere…

Nye rammer – ny vækst

Konference om vækst i fiskerisektoren afholdt af Nordjysk Fiskerikommune Netværk Den 15. september afholdt Nordjysk Fiskerikommune Netværk en konference der satte fokus på rammerne for at skabe vækst i kystområderne. Konferencen havde deltagelse af både fiskere, forskere, industri og folketingspolitikere og indeholdt oplæg om fiskeriforvaltningen, vækstskabelse, regeringens gennemførelse af fiskeripolitikken samt råvaretilgang set i lyset af Brexit. Konferencen…