Udbredelseskort over dansk tobisfiskeri i 2019

Udbredelseskort over dansk tobisfiskeri i 2019

Udbredelsen af tobisfiskeriet i 2019 vist på Kort 1 og Kort 2, nedenfor, er udtræk fra den digitale platform ”GUDP-VIND”, som består af ”Dynamiske brugerstyrede havkort til værdiløft af dansk industrifiskeri”. Den digitale platform er udviklet af firmaet ”Anchor lab” i samarbejde med DTU Aqua, DFPO, DPPO og DMI. Projektet er støttet af GUDP (Grøn Udvikling og Demonstrations Program). Spørgsmål kan sendes til gudpvind@aqua.dtu.dk.

For at se tobislandingerne til de danske fiskemel og -olie producenter klik her.

Kort 1: Udbredelsen af tobisfiskeriet i fiskerisæsonen 2019 (fra uge14 til uge 24). Fiskepositioner er angivet med firkanter/fiskefelter. Der er fanget mest i de røde felter og mindst i de lyse felter. De gule områder på kortet viser de historiske tobisfiskebanker.

Kort 2: Tobisfiskeri i uge 24 (CPUE/fangst pr. time).  De kraftigt røde felter viser høj fangst pr. time. De lyserøde og ufarvede felter viser mindre fangst pr. time.

Sidst opdateret: 8. maj 2019