News

Tobisovervågning – tobislandinger i 2021

2021.4.28

På grund af svigtende tilgang af yngel til tobisbestanden, som blev konstateret fra et tobisskrabetogt udført af DTU Aqua i november-december 2020, blev den samlede danske tobis-kvote i 2021, i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, kun på 95.295 tons. Dertil kommer forventede overførsler af ikke fiskede tobiskvoter fra 2020 til 2021, der udgør 10.540 tons i område 1r, 3.274 tons i område 4 og 6 tons i område 6. For område 3r forventes der et samlet fradrag på 1.471 tons som resultat af Danmarks brug af kvotefleks i område 2r og 3r i 2020 (Tabel 1). Tobissæsonen startede i år den 15. april, pga. af uafklarede fiskeriforhandlinger mellem EU og UK efter Brexit. Vilkårene gældende for tobisfiskeriet i 2021 kan læses på Fiskeristyrelsens hjemmeside klik her.

Tabel 1. Tobiskvoter (tons) i 2021.

På figurerne herunder er landingerne i tobissæsonen 2021 sammenlignet med tidligere års tobislandinger. Tobislandingerne efter 18 ugers fiskeri (ugerne 15-31) i 2021 er vist med rød streg. Tobissæsonen sluttede den 31. juli 2021.

I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2021 er foreløbige.