News

Tobisovervågning: 25.000 mærkede tobiser giver input til et bæredygtigt fiskeri

2023.7.10

Siden december 2020 har forskere mærket og genfanget tobis i det store EHFF-projekt TRUST, hvor Marine Ingredients Denmark (MID) bl.a. er partnere. I projekt TRUST undersøger forskerne tobisens vandringer i Nordsøen. MID er glade for at være blandt parterne til projektet og bidrage til et bæredygtigt fiskeri i samarbejde med fiskere og forskere.

Fra 2020 og frem til dette forår har DTU Aqua været med til at mærke over 25.000 tobiser. Der bliver løbende registreret genfangster i de opsatte scannere på fiskemelsfabrikkerne, som er dér, hvor man får sine data. Ved hjælp af mærkningen og genfangsten kan vi nu også se, at de større fisk har en tendens til at bevæge sig nordpå langs Jyllands kyst. Også på Dogger banke bevæger de sig nordpå.

Den forbedrede viden om tobisens fordeling og migration i Nordsøen vil være et nyttigt input til den biologiske rådgivning, som fastsætter grundlaget for et fiskeri, der opretholder bestanden på et sundt og bæredygtigt niveau.

Du kan læse mere her.