News

Sådan sikrer vi gennemsigtighed og lige vilkår

2021.5.4

Siden april 2020 har det været et lovkrav, at de virksomheder, som køber fisk i såkaldt “usorterede landinger” direkte fra fiskerne foretager prøvetagning til artssortering. Dette krav er i tillæg til det allerede gældende lovkrav om, at fisken vejes af en akkrediteret inspektionsvirksomhed.

Fiskemelsbranchen har samlet valgt at udlicitere opgaven med prøvetagning og artssortering til de særligt uddannede og certificerede tredjepartsvirksomheder, som allerede varetog vejningen.

Vi har udarbejdet en film, der viser, hvordan vejning og artssortering foregår på de danske fiskemelsfabrikker, samt giver et indblik i, hvordan vi har integreret de nye myndighedskrav på en moderne og effektiv måde og bidrager til at sikre en gennemsigtig, fair og bæredygtig fiskerisektor.

Læs MID’ Code of Conduct for køb af usorterede pelagiske landinger på dansk

Eller her på engelsk

Læs Fiskeristyrelsens vejledning til landingsforpligtelsen for små pelagiske arter og industrifiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (2023)