News

Proteinfisk – historisk set, nu og i fremtiden

2019.10.9

Det seneste nummmer af FF NYT fra september 2019 beskriver udviklingen i bl.a. proteinfisk.

Udviklingen af landinger af proteinfisk til danske havne viser en stor reduktion efter 2002, og det skyldes primært, at landingerne af tobis er faldet dramatisk. I perioden fra 1988 til 2002 blev der i gennemsnit landet 750.000 ton tobis til de danske havne årligt, men fra 2003 til 2018 faldt den gennemsnitlige årlige landing til 250.000 ton. Klik på figuren nedenfor for at se udviklingen i “Landinger af industrifisk til danske havne, 1988-2018”.

»Generelt er der en stor forsigtighed med hensyn til kvoter, og i nogle tilfælde en for stor forsigtighed. Når det gælder tobis, er der brug for mere viden om årsagerne til den dårlige rekruttering til bestanden. Hvorfor overlever og vokser tobisynglen ikke i samme grad som tidligere? Skyldes det ændringer i havmiljøet, fødeproduktion eller flere rovdyr, som æder tobisyngel? Modellernes resultater bliver forståelige, når der medfølger biologisk viden om årsagssammenhængen,« siger Chefbiolog ved Marine Ingrediens Denmark, Søren Anker Pedersen.

Forskningsresultater fra DTU Aqua tyder på, at et varmere klima kan betyde, at der bliver længere mellem de år, der giver en stor rekruttering til tobisbestanden.

Læs hele FF NYT fra september klik her