News

Prognose for rekrutteringen til tobisfiskeriet i 2020

2019.9.25

I 2018 påbegyndte DTU Aqua et arbejde med udvikling af en prognosemodel for tobisrekruttering som del af det EU-projektet ”Blue-action”. MID bidrog fra starten til udviklingsarbejdet med ideer og ønsker til modellen. Det første resultat fra prognosemodellen blev offentliggjort i oktober 2018, og den viste 50 % sandsynlighed for en stor rekruttering til fiskeriet i område 1 i 2019. Rekrutteringen til fiskeriet i 2019 blev middelmådig og gav en tobiskvote på 100.000 tons i område 1. Siden har forskerne, Mark Payne og Christian Kiær fra DTU Aqua, arbejdet videre med tobis-prognosemodellen, og på MID’s bestyrelsesmøde (20/9) præsenterede de modellens forudsigelser af rekrutteringen til fiskeriet i 2020 for hvert af forvaltningsområderne 1-4..

Prognosemodellens forudsigelser for fiskerisæsonen 2020 viser en 40% sandsynlighed (eller risiko) for en lav rekruttering og kun en 15% sandsynlighed for en høj rekruttering (se figur nedenfor). I forhold til sidste års forudsigelse er dette en betydelig mere pessimistisk prognose. Mark Payne vurderer, at forudsigelsen samlet for hele Nordsøen (portfolio) har størst troværdig.

Modellen er en statistisk beregning af tobisrekrutteringen som funktion af faktorerne havtemperatur, gydebestandsstørrelse, udbredelse, antal 1-årige tobis og årsvariationer i perioden fra 1982 til 2019. Modellen har ingen direkte målinger af rekrutteringen til bestanden i 2019. Det sidste gør modellen mere usikker end beregningerne af rekrutteringens størrelse ud fra fangsterne i tobis-skrabetogtet, som finder sted i november-december 2019. Ideelt set vil prognosemodelberegninger og beregninger fra skrabetogt data have en høj korrelation, dvs. vise samme resultat, men ofte viser virkeligheden noget andet end det, modellerne viser. Prognosemodellen giver et tidligt bud på forventningerne til næste års tobiskvote. Fordi modellen og dens resultater er usikker, bruges den ikke af ICES i beregninger af bestandsstørrelse og fangstrådgivning. Den videnskabelige rådgivning for tobisfangst i 2020 offentliggøres fra ICES i Februar 2020.

 

Få mere information om tobisprognosemodellen og dens resultater på linket: http://www.fishforecasts.dtu.dk/forecasts/sandeel-recruitment.