News

Pressemeddelelse: Fiskemelsindustrien med ny kontrol-film ”Som Europas største producent har vi et særligt ansvar”

2020.12.15

Marine Ingredients Denmark har udgivet en kort film, der viser, hvordan Danmark er gået forrest i indsatsen for at sikre en effektiv og korrekt håndtering af de fisk, de køber fra danske og udenlandske fartøjer. Filmen supplerer branchens Code of Conduct.

Marine Ingredients Denmark vil med sin nye film vise, hvordan producenterne i Danmark – i samarbejde med fiskerne – sikrer, at alle leverancer af fisk bliver registreret korrekt.

–  Som Europas største producent af marine ingredienser har de danske fabrikker et særligt ansvar. Men når man går forrest, vil man selvfølgelig gerne inspirere andre til at gå med. Derfor håber vi, at den her film vil lave ringe i vandet i den globale industri,” udtaler Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark (MID).

Siden april 2020 har det i Danmark været et lovkrav, at de virksomheder, som køber fisk i såkaldt “usorterede pelagiske landinger” direkte fra fiskerne, udtager prøver til brug for at fastlægge præcist, hvilke arter der er i lasten.

Der er i lovgivningen krav om at certificeret tredjepart (tidligere benævnt kgl. vejer og måler) står for vejning af alle landinger af usorterede pelagiske landinger. Branchen har valgt at udlicitere opgaven med prøvetagning og artssortering til de særligt uddannede og certificerede tredjepartsvirksomheder, som allerede havde ansvar for vejningen. Dette er blevet formuleret i en fælles Code of Conduct, der cementerer industriens ansvar.

–  Med den nye Code of Conduct understreger vi, at Danmark er og vil være et foregangsland, når det kommer til ansvarlighed og bæredygtighed, siger direktør i MID, Anne Mette Bæk, og fortsætter:

–  Det handler i høj grad om tillid. I og med at ansvaret for artssortering og vejning ligger hos certificerede og akkrediterede tredjepartsvirksomheder, er alt 100 procent transparent, og vi viser entydigt, at der er helt rene linjer i industrien”.

Fisk i usorterede pelagiske landinger er en betydelig del af fiskeindustrien. I 2018 blev der i Danmark alene landet proteinfisk i usorterede pelagiske landinger for en værdi af 841 mio. kr. Selvom handlen foregår på tværs af landegrænser, er der stor forskel på landenes kontrolsystemer. MID planlægger at vise videoen til internationale aktører i bl.a. EU for at inspirere til nye og moderne metoder til at sikre vores fælles ressourcer i fremtiden.

Om MID og fiskemel/olie

  • Marine Ingredients Denmark er brancheorganisation for den danske fiskemelsindustri.
  • Danmark er Europas største producent af fiskemel og fiskeolie, og eksporterer årligt for ca. 3,5 milliarder kroner fiskemel og fiskeolie.
  • Fiskemel er lavet af proteinfisk, hvis landingsværdi repræsenterer over 1 mia. kr.
  • Fiskemel anvendes særligt til akvakultur (fiskeopdræt) hvor kombinationen af mineraler og omega-3 fedtsyrer sikrer optimal vækst og dyrevelfærd.

Yderligere oplysninger:

Direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, tlf.: +45 50 47 77 49, mail: amb@maring.org.