News

Patienter med højere niveau af omega-3 i blodet har mindre risiko for at dø af covid-19 indikerer ny forskning

2021.1.14

Fisk er godt for mange ting. Det skyldes blandt andet det høje niveau af D-vitamin, de mange mineraler, samt, måske aller vigtigst, x-faktoren omega-3. Nu peger ny forskning på, at et højt indhold at omega-3 fedtsyrer i blodet mindsker risikoen for at dø af corona.

Et hold på fem forskere fra det prestigefyldte Cedar Sinai Medical Center i Los Angeles, har analyseret 100 patienter og har nu helt ekstraordinært valgt at udgive deres undersøgelsesresultater før tid. Almindeligvis skal en videnskabelig undersøgelse igennem en længere fagfællebedømmelse – også kaldes peer review – før resultaterne bliver udgivet. Men forskerholdet bag denne rapport har vurderet, at resultaterne var af så vigtig karakter, at de skulle udgives før tid.

Willam S. Harris, der er en af de fem forskere bag undersøgelsen, begrundede overfor Naturalingredients-USA dette med, at “given the COVID-19 situation in the world and what we know about the safety of omega-3s made me think it was OK to post it like this”. Rapporten skal nu igennem peer review.

4 gange så stor dødelighed for folk med lavere niveau af omega-3

Forskerne grupperede de 100 corona-patienter i kvartiler efter hvor meget omega-3 fedtsyre de havde i blodet, for derefter at sammenligne grupperne. Resultatet var ikke til at tage fejl af. Af de 75% med mindst omega-3 fedtsyre i kroppen døde 13 patienter, men af de 25% med mest omega-3 fedtsyre i blodet døde kun 1.

Efter resultaterne blev korrigeret for alders -og kønsforskelle viste undersøgelsen, at patientgruppen med mest omega-3 fedtsyre i blodet havde fire gange så lav risiko for et dødeligt coronaforløb, relativt til de tre patientgrupper med mindst omega-3 i blodet.

2 millioner dødsfald bør føre til mere forskning

For næsten 2 millioner mennesker verden over er deres coronaforløb endt med et dødsfald. Derfor er det heller ikke underligt, at forskerne bag undersøgelsen mener, at en ny og større undersøgelse af sammenhængen mellem corona og omega-3 fedtsyre bør igangsættes omgående.

Hvis en storskalaanalyse kan bekræfte undersøgelsen fra Los Angeles, kan corona-bekæmpelse føjes til listen over positive effekter af at spise omega-3 holdige fisk, der endvidere tæller bekæmpelse af hjertekarsygdomme, ledgigt, samt en lang række positive egenskaber for hjerte og hjerne.

Læs den nyudgivne rapport her