News

Optimal udnyttelse af havets ressourcer – Folketingspolitikere i Skagen

2017.1.17

Søndag aften og mandag formiddag (15.-16./1 2017) havde Marine Ingredients Denmark, DPPO, DSA og Danske Havne inviteret 8 udvalgte politikere til Skagen, for at blive klogere på, hvordan en optimal udnyttelse af havets ressourcer sikres. De deltagende politikere var MEP Ole Christensen (S) og MFerne Bjarne Laustsen (S), Simon Kollerup (S), Thomas Danielsen (V), Torsten Schack Pedersen (V), Kristian Pihl Lorentzen (V), Ib Poulsen (DF) og Roger Matthisen (ALT). 

Søndag aften stod den på middag i Brøndums spisesal på Skagen Museum, hvor vigtigheden af en stabil tobiskvote samt brexit blev drøftet. Stabile leverencer af tobis er afgørende for forarbejdningsindustrien, men ikke kun udsving i rådgivningen skaber usikkerhed. Tobis fanges hovedsageligt, ligesom sild og makrel, i Storbritanniens farvand. Netop derfor appelerede Esben Sverdrup-Jensen, DPPO, for at fiskeriet får en central plads i brexitforhandlingerne. En udelukkelse af danske fiskeres adgang til UK farvand vil have vidtgående konsekvenserfor både fiskeriet og de tilknyttede arbejdspladser på land.

Næsten morgen startede turens deltagere tidligt ud med et besøg på FF Skagen, hvor der produceres fiskemel og fiskeolie. Formand for Marine Ingredients Denmark, Johannes Palsson, gav politikerne et indblik i, hvordan den danske branche, der er blandt verdens førende producenter af fiskemel og -olie, producerer mel og olie af den højeste kvalitet. Budskabet til politikerne fra Direktør i MID, Anne Mette Bæk, var ønsket om at branchen i fremtiden kan få mulighed for, at producere fiskeolie til human konsum. Reguleringsmæssige barrierer forhindrer i dag de danske producenter i at komme ind på konsum-markedet, hvor der ligger en potentiel værdiforøgelse. Denne værdiforøgelse ville gavne alle led i kæden; fiskerne, forarbejderne og havnene. Derfor blev der blandt andet brugt tid på at fremvise et nyt og topmoderne laboratorie, der sikrer kvaliteten af produkterne. De danske producenter af fiskemel og fiskeolie aftager hvert år op mod 100.000 tons afskær fra konsumindustrien, som anvendes i produktionen. Dette afskær kommer eksempelvis i et direkte underjordisk rør fra Skagerak Pelagic, der som naboer til FF Skagen, var næste stop på rundturen.
På Skagerak Pelagic fik politikerne set, hvordan der hver dag produceres tusindevis af sild, der sælges til Danmark og resten af verden. Også de danske konsumfisk-forarbejdere kan rammes af Brexit, hvis ikke regler for produktion, mærkning og grænseværdier forbliver ens eller harmoniserede.

Rundturens sidste stop var på Karstensens Skibsværft, hvor politikerne, efter en introduktion til skibsbyggeri og behov for havneudvidelse, gik om bord på det moderne pelagiske fartøj, Beinur, hvor potentialet i og behovet for, at forskere og erhverv bliver knyttet tættere sammen blev drøftet. De enorme mængder data fartøjer som Beinur indsamler hver gang de er på havet bør udnyttes til at udvikle de eksisterende beregningsmodeller til kvoterådgivning, lød det.

Afslutningsvis fik Havnedirektøren for Skagen Havn, Willy B. Hansen ordet over en frokost, og det brugte han til at fortælle politikerne om fiskeriets vigtighed for de danske havne og potentialet i nye havneudvidelser og bedre vejforbindelse til Skagen.

Læs de fire arrangørorganisationers fælles budskaber HER og HER.