News

Oplysende notat om PFAS forurening i Danmark – risikovurdering og risikohåndtering

2023.1.26

Det følgende er uddrag fra et notat skrevet af Speciallæge i miljø- og arbejdsmedicin, Ph.d. Kurt Rasmussen, og sendt til Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget i januar 2023.

PFAS sagen handler især om fortidens synder, hvor de mest bekymrende forbindelser som PFOS, er udfaset for årtier siden men stadig findes i naturen fordi de ikke nedbrydes. PFAS er udledt i miljøet via spildevand, lossepladser og brandslukningspladser og kan måles overalt – hvor man måler finder man. Der er betydelig videnskabelig viden om helbredspåvirkninger af PFAS, og disse stoffer er mindre farlige end de udråbes til i pressen, der er tale om beskedne helbredseffekter, fx kan der i nogle studier påvises en ændring i immuniseringseffekt af vacciner, men ikke i niveauer som har klinisk betydning for beskyttelse mod sygdom og der er ikke tegn til at PFAS kan medføre alvorlig sygdom, slet ikke i de lave niveauer der er fundet i mennesker i Danmark.

Der er efter 2 års intensive undersøgelse fra myndighederne ikke noget der tyder på vi har andre sager der truer fødevaresikkerheden end Korsørsagen. Der er brug for udmelding fra myndighederne om at kød i Danmark fra udegræssende kvæg, vildt og fisk generelt er sundt og forsvarligt at spise. Myndighederne bør overveje hvordan man håndterer den situation at grænseværdierne efterhånden er blevet så lave at de bliver vanskelige / umulige at overholde hvis de skal tolkes absolut (som det synes at være tilfældet i øjeblikket), og ikke vejledende. 

Politikerne taler nu om en handlingsplan mod PFAS. De vigtigste punkter bør være:

  1. Stop for flere målinger i miljøet.
  2. Udmelding til befolkningen: PFAS er ikke en ny kemikalieforurening, dette er en gammel problematik og PFAS i natur og mennesker er i markant fald over de sidste 2 årtier, og PFAS er ikke så farligt som det udråbes til i den almene presse.
  3. De involverede myndigheder på tværs af styrelser må sætte sig sammen og tolke de mange 1000 målinger der findes, og i relation til de nye lave grænseværdier lande på et niveau i fødevarer der findes forsvarligt og praktisk anvendeligt. Altså et trade off i forhold til at der findes PFAS i alle fødevarer fra det åbne land. På samme måde som vi i mange år har levet med der fx er kvivsølv i fisk, blot i så lave niveauer at sundhedsværdien fra fisk overstiger risikoen.

Læs hele notatet her