News

Offentliggørelse af strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2021-2027

2022.11.16

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet en strategi for en bæredygtig akvakultursektor. Strategien rammesætter ministeriets arbejde for en bæredygtig akvakultursektor i perioden fra 2021 og frem til 2027 med et mål om en bæredygtig vækst i den danske akvakultursektor og dens produktion. Strategien har særligt fokus på miljøforbedrende løsninger, der skal bidrage til reducering i sektorens miljøpåvirkning pr. produceret enhed kombineret med mindre klimapåvirkning.

Strategien tager afsæt i EU-Kommissionens strategiske retningslinjer for en mere bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur i EU og er udarbejdet i dialog med interessenter indenfor akvakulturerhvervet, teknologiproducenter og grønne organisationer.

Marine Ingredients Denmark finder strategien særdeles væsentlig i forhold til fiskemelsindustriens vigtige rolle for akvakultur. Produktion af fiskemel og fiskeolie er en afgørende forudsætning for en fortsat vækst i den globale akvakultur og skaber grundlaget for Danmark som en af verdens førende eksportører af fiskefoder og teknologi i akvakultursektoren. Ambitiøse globale mål for øget produktion i akvakultur frem mod 2030 forudsætter tilgængelighed af råvarer og fiskemel og fiskeolie er uerstattelige som foderingredienser, da de med et højt indhold af proteiner og aminosyrer, langkædede omega-3 fedtsyrer (EPA og DHA), vigtige mineraler som kalk, fosfor, magnesium, natrium og selen samt B-vitaminer (B1, B2, B6 og B12) sikrer optimal vækst og fysiske betingelser hos opdrætsfisk.

Væksten i dansk akvakultur i de senere år er en del af en global vækst. Ifølge tal fra FN’s landbrugsorganisation FAO12 har den globale akvakulturproduktion siden 2012 været større end de samlede globale landinger i fiskeriet, som stagnerede for mere end 30 år siden. Hvis den voksende globale efterspørgsel efter blå fødevarer (fisk, skaldyr og tang) skal imødekommes, forventes dette således primært at ske gennem en øget akvakulturproduktion. Den stigende efterspørgsel medfører muligheder, som akvakulturvirksomhederne kan udnytte til at skabe økonomisk og miljømæssig bæredygtig produktion. Den globale vækst i akvakulturproduktionen overgår langt, hvad EU og Danmark kan præstere. Ifølge en analyse fra Danmarks Statistik voksede den globale produktion mellem 2005 og 2015 med 86 pct., mens væksten lå på 8 pct. i Danmark og kun 2 pct. for hele EU13. EU importerer 70 pct. af de fisk og skaldyr, som forbruges i EU. Europa-Kommissionen ser derfor et stort behov for at skabe vækst i den europæiske del af sektoren.

Læs mere om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris strategi for en bæredygtig akvakultursektor her: Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2021-2027