News

Nyttigt redskab til estimering af fangstsammensætning i industrilandinger

2022.4.25

Det er en udfordring at skulle estimere fangstsammensætningen i usorterede industrilandinger, og der er et behov for at lette byrden for fiskeriet og guide fiskerne igennem til korrekt prøvetagning. Derfor har Danmarks Pelagiske Producentorganisation i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO udarbejdet en app til prøvetagning af industrilandinger. Appen er ment som en hjælp til fiskeren, i forhold til at korrekt estimere den samlede artssammensætning i kilo og procent. Fiskerne kan derefter skrive dette ind i e-loggen.

Appen hedder Mofi, og findes til både Android og IOS. Det er gratis at melde sig til og downloade appen, som er finansieret af midler fra EHFAF.

Marine Ingredients Denmark hilser appen velkommen, som et nyttigt redskab til at sikre et mere præcist estimat af fangstsammensætningen.

For mere information om appen og hjælp til brug af appen klik her