Blog

Blog: nye krav til opkøbere af fisk

2020.1.24

Skrevet af Anne Mette Bæk

De danske fiskemelsfabrikker køber hvert år proteinfisk for ca. 1 mia. kr. fra danske og udenlandske fiskerfartøjer, og det danske fiskeri efter små kortlivede arter og produktionen af fiskemel og fiskeolie er en dansk styrkeposition, som hvert år sikrer en dansk eksport på knap 4 mia. kr.

Når fisken landes direkte fra fartøjet til fabrikken, har det gennem en årrække været en autoriseret og uafhængig virksomhed, der vejer fisken (hvilket siden Kong Christian den 5. er blevet kaldt en kongelig vejer og måler).

At vejningen skal foregå sådan, er besluttet ved en dansk lov for landinger af usorterede arter, som fx tobis, brisling og blåhvilling, og det hjælper til at sikre en uvildig vejning af fangsten, således at både kvoteafskrivningen og afregningen bliver udført korrekt og transparent – og uden interessekonflikt mellem fiskeren og fabrikken.

Fra 1. januar 2020 er der kommet nye regler til opkøbere af fisk, herunder for de usorterede landinger af proteinfisk. Nu er det et krav, at der ved landing af usortede fangster udtages prøver, der sorteres med det formål at få et bedre indblik i fangstsammensætningen af de fiskearter, som er med i landingen.

Dette er et tiltag, som vi i Marine Ingredients Denmark byder velkommen. MID vil dog samtidig også anbefale, at de danske fiskerimyndigheder tager inspiration fra de gældende regler om vejning og indfører tilsvarende krav om, at prøvetagningen af usorterede fangster skal udføres af en autoriseret tredjepart. Det vil, med samme argumenter som ved vejning, sikre en uvildig prøvetagning, hvor eventuelle uoverensstemmelser afgøres af den uafhængige tredjepart.

MID vil også anbefale, at ministeriet analyserer de mulige konsekvenser, som en overgang fra de hidtidige stikprøvebaserede fangstopgørelser til kontrol på alle landinger kan få for opgørelse af fangstsammensætningen og afskrivingen på kvoterne. Vi finder det i den forbindelse helt afgørende, at der udvikles en klar politik for afskrivning af bifangster efter den såkaldte 9%-regel, hvis dette skal vise sig nødvendigt.