News

Ny version af Code of Conduct understreger branchens ansvarlighed

2021.12.15

Godt et år efter offentliggørelsen af Marine Ingredients Denmarks Code of Conduct for håndtering af vejning og krav om artskontrol ved landinger og leverancer til de danske fiskemel- og fiskeoliefabrikker, vedtager foreningen nu en version 2.0, der understreger branchens fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.

De overordnede krav til de akkrediterede tredjeparts-inspektionsvirksomheder, der varetager prøvetagning, artskontrol og vejning for fabrikkerne, er blevet præciseret og en række konkrete retningslinjer skal efterleves, for at entrere med medlemmer af MID.

Der er i lovgivningen krav om at certificeret tredjepart (tidligere benævnt kgl. vejer og måler) står for vejning af alle landinger af usorterede pelagiske landinger. Branchen valgte sidste år at udlicitere opgaven med prøvetagning og artssortering til de særligt uddannede og certificerede tredjepartsvirksomheder, der i forvejen håndterer vejning, hvilket bl.a. udmøntede sig i den, nu reviderede, Code of Conduct.

Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark siger om opdateringen:

”Den danske industri har sat sig for at være foregangsland når det kommer til sporbarhed, bæredygtighed og gennemsigtighed. Det forpligter, og derfor vi er derfor nødt til at stille høje krav til vores tredjepartsvirksomheder, der også har været en vigtig sparringspartner i revisionen”.

Blandt de nye krav er bl.a. følgende:

  1. at aktuel førstehåndsmodtager ved alle landinger sender skriftlig ordre direkte til den akkrediterede inspektionsvirksomhed,
  2. at prøvetagning, artsfordeling og vejning kun må udføres af en akkrediteret 17020 type A inspektør og enten dennes egne til opgaven uddannede inspektører, eller uddannede inspektører fra en andet akkrediteret virksomhed som underleverandør,
  3. at der skal leveres en akkrediteret inspektionsrapport for hver landing.

 

Læs den nye Code-of-ConductV2 her, eller se filmen, hvis du vil vide mere om, hvordan den danske fiskemelsbranche arbejder med sporbarhed og ansvarlighed.